Η πρώτη αμμοδόχος επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality Sandbox), σε σχολική μονάδα στην Ελλάδα, κατασκευάστηκε και λειτουργεί στο 2° ΕΠΑΛ Ξάνθης. Η αμμοδόχος βρίσκεται στο εργαστήριο του τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι.

Ο στόχος αυτής της καινοτομίας είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα απεικόνισης σε πραγματικό χρόνο για τη δημιουργία μοντέλων τοπογραφίας τα οποία στη συνέχεια σαρώνονται σε έναν υπολογιστή και χρησιμοποιούνται ως φόντο για μια ποικιλία γραφικών επιδράσεων και προσομοιώσεων. Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί παράλληλα να χρησιμοποιηθεί ως πρακτική έκθεση για εκπαιδευτικούς λόγους.

Μόλις κάποιος αλλάξει την μορφή της άμμου με το χέρι, το τοπίο ζωντανεύει και σε πραγματικό χρόνο σχηματίζεται από τον προβολέα με τη βοήθεια του υπολογιστή ο χάρτης με χρωματισμούς ανύψωσης, ισοϋψείς καμπύλες και προσομοίωση του νερού καθώς και της ροής του πάνω στο ανάγλυφο.

Είναι ένα εντυπωσιακό επίτευγμα για το σχολείο της Ξάνθης, το πρώτο σε σχολείο στην Ελλάδα ενώ είναι μόλις το δεύτερο που υπάρχει εκτός Αθηνών. Για την κατασκευή εργάστηκαν οι καθηγητές του τομέα Δομικών Έργων, Γκιαλόπουλος Ναπολέων (ΠΕ17.01),  Νοβάκη Γενοβέφα (ΠΕ17.01), Παπαιωάννου Πρόδρομος (ΠΕ12.01) και Χαρούδη Μαρία (ΠΕ17.01)