Από το Δ΄ Σ. Στρατού ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017
θα πραγματοποιηθεί διάθεση ιατρού (ΑΕ), από 10:00 έως 13:00Ω στο Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και ευπαθών ομάδων Δροσερού, για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων