1. Για την Παρασκευή 23/6/2017 από την 15:00 ώρα έως το πέρας της χρονομέτρησης:

  • Ολική απαγόρευση από πλατεία Αβδήρων μέχρι τη διασταύρωση με την Επαρχιακή Οδό Ξάνθης – Αβδήρων (μέσω της οδού έμπροσθεν του σχολείου). Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις παράπλευρες οδούς και σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αστυνομικών.

  • Ολική απαγόρευση στο τμήμα Επαρχιακής Οδού Ξάνθης – Αβδήρων από διασταύρωση Μυρωδάτου (Κ.Ε.Π.) προς διασταύρωση με Περιφερειακή Επαρχιακή Οδό Νέας Κεσσάνης – Αβάτου έως και Σκάλα Αβδήρων (διασταύρωση Λιμάνι). Η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις παράπλευρες οδούς και σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αστυνομικών.

  • Ολική απαγόρευση κυκλοφορίας  και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Επαρχιακή Οδό Νέας Κεσσάνης – Αβάτου, από Νέα Κεσσάνη [διασταύρωση με Εθνική Οδό Ξάνθης – Λάγους έως και διασταύρωση Αβάτου (Εύλαλο)], στο ανωτέρω τμήμα η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις διασταυρώσεις Μάνδρας, Μυρωδάτου και Μαγγάνων μέσω των κάθετων οδών σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αστυνομικών.

 

  1. Για το Σάββατο 24/6/2017 από την 14:00 ώρα έως τη διέλευση και του τελευταίου ποδηλάτη από το εκάστοτε σημείο):


– Ολική απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη της Ξάνθης από Γέφυρα Σαμακώβ, έμπροσθεν γηπέδου Α.Ο.Ξ. –  οδός Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι διασταύρωση με Έβρου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά τη διέλευση και του τελευταίου ποδηλάτη από τα αναγραφόμενα σημεία και σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αστυνομικών.

  • Στη συνέχεια απαγόρευση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων και με βάση το πρόγραμμα των αγώνων στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας – Λ. Κατσώνη – Κιμμέρια – Λευκόπετρα – Σέλερο – Διασταύρωση Πολυσίτου – Πολύσιτος – Συδινή – Διασταύρωση Κουτσού με Εθνική Οδό Ξάνθης-Λάγους – Τμήμα Εθνικής οδού Ξάνθης – Λάγους – Διασταύρωση Νέας Κεσσάνης – Περιφερειακή Επαρχιακή Οδός Νέας Κεσσάνης – Αβάτου μέχρι Διασταύρωση Μάνδρας – Παραλία Μάνδρας – Παραλία Αγίου Παντελεήμωνα – Διασταύρωση Αβδήρων με Περιφερειακή Επαρχιακή Οδό Νέας Κεσσάνης – Αβάτου – δεξιά για Διασταύρωση Μάνδρας – Είσοδο οικισμού για Πεζούλα – Έξοδο οικισμού για Άβδηρα μέσω Επαρχιακής Οδού Ξάνθης – Αβδήρων – Άβδηρα – Διασταύρωση Αβδήρων – δεξιά Διασταύρωση για Άβατο μέσω Περιφερειακής Οδού Νέας Κεσσάνης – Αβάτου – Διασταύρωση Μυρωδάτου – Διασταύρωση Μαγγάνων – Άβατο δεξιά για Εύλαλο – Θαλασσιά – Εθνική Οδός (Διασταύρωση Θαλασσιάς) – Διασταύρωση Τοξοτών – Διασταύρωση Πετροχωρίου – Διασταύρωση Βιομηχανικής Περιοχής – Διασταύρωση Λεύκης – Διασταύρωση Ευμοίρου – Διασταύρωση Περιφερειακής Οδού Ξάνθης με κόμβο ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ – Διασταύρωση Νέου Ζυγού – Διασταύρωση Δημοκρίτου με Λεωφόρο Στρατού – Διασταύρωση φαναρίων Δροσερού – Έβρου – Βασιλίσσης Σοφίας γήπεδο Α.Ο.Ξ. (Τερματισμός). Σε όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα σημεία  η κυκλοφορία των οχημάτων θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά τη διέλευση και του τελευταίου ποδηλάτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αστυνομικών.

 

  1. Για την Κυριακή 25/6/2017 και από την 08:00 ώρα έως τη διέλευση και του τελευταίου ποδηλάτη από το εκάστοτε σημείο):
  • Ολική απαγόρευση κυκλοφορίας στην πόλη της Ξάνθης από Γέφυρα Σαμακώβ, έμπροσθεν γηπέδου Α.Ο.Ξ. –  (οδός Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι διασταύρωση με Έβρου). Η κυκλοφορία των οχημάτων θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά τη διέλευση και του τελευταίου ποδηλάτη από τα αναγραφόμενα σημεία και σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αστυνομικών.

  • Στη συνέχεια απαγόρευση της κυκλοφορίας σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων και με βάση το πρόγραμμα των αγώνων στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας – Λ. Κατσώνη – Κιμμέρια – Λευκόπετρα – Σέλερο – Διασταύρωση Πολυσίτου – Πολύσιτος – Συδινή – Διασταύρωση Κουτσού με Εθνική Οδό Ξάνθης-Λάγους – Τμήμα Εθνικής οδού Ξάνθης – Λάγους – Διασταύρωση Νέας Κεσσάνης – Περιφερειακή Επαρχιακή Οδός Νέας Κεσσάνης – Αβάτου μέχρι Διασταύρωση Μάνδρας – Παραλία Μάνδρας – Παραλία Αγίου Παντελεήμωνα – Διασταύρωση Αβδήρων με Περιφερειακή Επαρχιακή Οδό Νέας Κεσσάνης – Αβάτου – δεξιά για Διασταύρωση Μάνδρας – Είσοδο οικισμού για Πεζούλα – Έξοδο οικισμού για Άβδηρα μέσω Επαρχιακής Οδού Ξάνθης – Αβδήρων – Άβδηρα – Διασταύρωση Αβδήρων – δεξιά Διασταύρωση για Άβατο μέσω Περιφερειακής Οδού Νέας Κεσσάνης – Αβάτου – Διασταύρωση Μυρωδάτου – Διασταύρωση Μαγγάνων – Άβατο δεξιά για Εύλαλο – Θαλασσιά – Εθνική Οδός (Διασταύρωση Θαλασσιάς) – Διασταύρωση Τοξοτών – Είσοδο Τοξότες – Γαλάνη – Κρωμνικό – Κομνηνά – Σταυρούπολη – Εθνική Οδός Ξάνθης – Δράμας – Διασταύρωση στο 8ο χλμ Εθνικής Οδού Ξάνθης – Δράμας με Εθνική Οδό Ξάνθης – Εχίνου – Διασταύρωση στο 4ο χλμ Εθνικής Οδού Ξάνθης – Δράμας – ρεύμα ανόδου για Ι.Μ. Παναγίας Καλαμού – Ι.Μ. Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας – ρεύμα καθόδου για Λ. Κατσώνη – Έβρου – Βασιλίσσης Σοφίας – γήπεδο Α.Ο.Ξ. (τερματισμός). Σε όλα τα παραπάνω αναγραφόμενα σημεία  η κυκλοφορία των οχημάτων θα αποκαθίσταται σταδιακά μετά τη διέλευση και του τελευταίου ποδηλάτη και σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αστυνομικών.
    Σημείωση: στο τμήμα Τοξότες – Κομνηνά και από Διασταύρωση 4ου χλμ της Εθνικής Οδού Ξάνθης – Δράμας προς Μοναστήρια Παναγίας έως και Διασταύρωση με οδό Λ. Κατσώνη και στα δύο ρεύματα ανόδου – καθόδου) ολική διακοπή της κυκλοφορίας.

Ά ρ θ ρ ο    2ο

α)   Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει από την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, έως και την λήξη των αγώνων την 25/06/2017, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

β)    Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, στο Α.Τ. Αβδήρων, στο Α.Τ. Τοπείρου και στο Α.Τ. Σταυρούπολης που έχουν την κατά τόπο και την καθ’ ύλη αρμοδιότητα και δύνανται σε επιπλέον ρυθμίσεις – τροποποιήσεις ανάλογα με τις συνθήκες και την έκβαση των αγώνων. Η κυκλοφορία των οχημάτων να πραγματοποιείται από το παράπλευρο οδικό δίκτυο σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αστυνομικών και μετά τη διέλευση και του τελευταίου ποδηλάτη να λαμβάνει χώρα άμεση και ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

γ)    Οι Παραβάτες της παρούσας απόφασης, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 Π.Κ. και των άρθρων Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.-