“Ο Σύλλογος Διδασκόντων και οι μαθητές του ΕΕΕΕΚ Ξάνθης, ευχαριστούν τον Σύνδεσμο Θεολόγων Ξάνθης και τον κινηματογράφο odeon Ξάνθη για την πρωτοβουλία τους για ενίσχυση του ΕΕΕΕΚ Ξάνθης. Τα έσοδα από την προβολή ταινίας στον κινηματογράφο odeon, διατέθηκαν για αγορά ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που προσφέρθηκε στο ΕΕΕΕΚ Ξάνθης με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των μαθητών μας.

Οι μαθητές με την σειρά τους μοίρασαν δώρα στους επισκέπτες. Αυτή η προσφορά αποδεικνύει έμπρακτα την ευαισθησία του Συνδέσμου Θεολόγων Ξάνθης και του κινηματογράφου odeon, απέναντι στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα στους μαθητές με αναπηρία. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ!” καταλήγει η ανακοίνωση