Σε ανακοίνωσή του ο O Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) καταγγέλλει ως απαράδεκτη την πρωτοφανή επίθεση από πλευράς της εταιρείας “PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» η οποία ανέλαβε την ειδική εκκαθάριση της πρώην ΑΤΕ και προχωρεί σε αποστολή απειλητικών εξωδίκων καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων Ελλήνων αγροτών, για δάνεια που τους χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως είναι γνωστό, τα ποσά των εγγυημένων αυτών δανείων ελήφθησαν από τους Έλληνες αγρότες με προτροπή της Πολιτείας και  χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά στις εκμεταλλεύσεις τους για την κάλυψη αναγνωρισμένων ζημιών (Τσερνομπίλ- Γρίπη των πτηνών  κ.λπ.).

Τα ποσά αυτά είναι απαιτητά ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, με την απειλή σε περίπτωση μη καταβολής τους να βεβαιωθούν στην προσωπική καρτέλα τους, που τηρείται στις Δ.Ο.Υ.

Αξιοσημείωτο είναι δε ότι τα ποσά τα οποία ζητά η Εισπρακτική Εταιρεία είναι  διπλάσια και τριπλάσια από τόκους, πανωτόκια και έξοδα τραπέζης, που έχουν επιβαρύνει το αρχικό κεφάλαιο χορήγησης.

Δυστυχώς, παρά τη σχετική δέσμευση του Υπουργού των Οικονομικών, κατά την πρόσφατη ρύθμιση των κόκκινων δανείων από την κυβέρνηση, τα δάνεια αυτής της μορφής εξαιρέθηκαν  με αποτέλεσμα για ακόμη μία φορά ο αγροτικός κόσμος να βρίσκεται έρμαιο στα χέρια εισπρακτικών εταιρειών.

Ο Σ.Α.Σ.Ο.Ε.Ε. θεωρεί ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση για:

  1. Τη ρύθμιση σε βάθος χρόνου των αγροτικών δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
  2. Την άμεση παύση των εκβιαστικών απειλητικών εξωδίκων.
  1. Να μη βεβαιωθούν στην οικεία Δ.Ο.Υ. τα οφειλόμενα ποσά σε βάρος των δανειοδοτηθέντων αγροτών, διότι μια τέτοια ενέργεια ενώ δεν θα οδηγήσει σε εισπραξιμότητα τους θα επιτείνει τα αδιέξοδα και θα διακόψει κάθε παραγωγική δραστηριότητα του αγροτικού κόσμου.