Μήνυση σε βάρος του Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας Γ. Παντή και του Προϊσταμένου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης Γ. Παπαθανασίου κατατέθηκε από το Μειονοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Ξάνθης εξ αφορμής των χειρισμών των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων στην υπόθεση του εκπαιδευτικού Χότσικα Νιχάτ και των διαφορών που υπάρχουν μαζί του.  

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή σήμερα Τρίτη και ενώ στην Ξάνθη είχε προγραμματιστεί διμερής συνάντηση συνδικαλιστών και του σχολείου στο ΣΕΠΕ για την εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης ενώ νωρίτερα η ιδιοκτησία του σχολείου εξέδωσε σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του σχολείου:

Όπως είναι γνωστό, στις 7 Οκτωβρίου 2016 καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου του Μαθηματικού Νιχάτ ΧΟΤΣΙΚΑ.
Προσφέρθηκε στον ίδιον η προβλεπόμενη από τους νόμους αποζημίωση αλλά ο ίδιος αρνήθηκε να το παραλάβει και το εν λόγω ποσό κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ενώ ο εν λόγω μαθηματικός, από την ημέρα επίδοσης της καταγγελίας της σύμβασης και επί δύο εβδομάδες δεν πάτησε στο σχολείο και δεν προέβη σε καμία νομική ενέργεια, λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις αυτών που τον καθοδηγούν (λανθασμένα) άρχισε να έρχεται στο σχολείο και προσπάθησε να εισέλθει στα μαθήματα και κάθε φορά αφού του υπενθυμίστηκε ότι καταγγέλθηκε η σύμβαση, του ζητήθηκε να αποχωρήσει από το σχολείο.
Κατά την διάρκεια αυτή, η καταγγελία της σύμβασης του εν λόγω μαθηματικού γνωστοποιήθηκε στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης από την ιδιοκτήτρια του σχολείου.
Η εγκυρότητα η μη της εν λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κρίθηκε από το ΚΥΣΔΕ η σύνθεση του οποίου ( τρεις διευθυντές εκπαίδευσης και δύο μέλη που καθορίζονται από την ΟΙΕΛΕ) δημιουργούσε ερωτηματικά για την αμεροληψία του και γι’ αυτό άλλωστε με τη νέα ρύθμιση ( παρ. 9, άρθρου 56 του Ν. 4472/2017) άλλαξε η σύνθεση του (πλέον θα αποτελείται από τρεις δικαστές) και αφού δεν λήφθηκαν υπόψη οι ενστάσεις μας και τα έγγραφα που προσκομίστηκαν κρίθηκε καταχρηστική η καταγγελία και κατατέθηκε από την πλευρά μας η αίτηση ακύρωσης κατά της πράξης αυτής, του ΚΥΣΔΕ.
Μετά την συμπλήρωση τριών μηνών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, κατατέθηκε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προκειμένου να απαγορευτεί, η είσοδος του στο σχολείο και η πρόκληση προβλημάτων στη λειτουργία του. Και ο μαθηματικός κατέθεσε αντίθετη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και ταυτόχρονα αιτήθηκε την έκδοση προσωρινής διαταγής η οποία αφού έγινε δεκτή, δυνάμει αυτής της προσωρινής διαταγής του επέτρεψα από τις 23 Ιανουαρίου έως τις διακοπές του Πάσχα να εισέρχεται στα μαθήματα.
Κατόπιν της συνεκδίκασης των δύο αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων στις 15 Φεβρουαρίου, εκδόθηκε στις 18 Απριλίου η απόφαση.
Με την απόφαση αυτή, αντίθετα με τους ισχυρισμούς της ΟΙΕΛΕ και του ΣΙΕΛΒΕ των οποίων απορρίφθηκαν οι ενστάσεις και ισχυρισμοί στην πρόσθετη παρέμβαση που έκαναν υπέρ του μαθηματικού κρίθηκε ότι: 1) η εν λόγω διάφορα είναι ιδιωτικής φύσεως και αρμόδια για την επίλυση του είναι τα πολιτικά δικαστήρια, 2) Ο εργαζόμενος πρέπει εντός τρίμηνης προθεσμίας έπειτα από την κοινοποίηση της καταγγελίας της σύμβασης να εγείρει αγωγή και να το κοινοποίηση στον εργοδότη και σε περίπτωση που δεν το πράξει αυτό χάνει το δικαίωμα αυτό και η καταγγελία της σύμβασης (ακόμα και να ήταν αρχικός άκυρη) καθίσταται έγκυρη και επομένως ο μαθηματικός δεν μπορεί να επικαλεστεί την ακυρότητα της καταγγελίας μετά την παρέλευση της άνω αποσβεστικής προθεσμίας.
Από το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης προκύπτει ξεκάθαρα ότι από τις 7-10-2016 δεν υπάρχει καμία σύμβαση εργασίας μεταξύ του μαθηματικού και του σχολείου.
Με την υπ’ αριθμ. 139/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης επικυρώθηκε η ορθότητα των νομικών απόψεων που είχαμε από την αρχή της υπόθεσης.
Ο μαθηματικός εισήλθε στις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου κατόπιν μιας προσωρινής διαταγής και όχι κατόπιν μιας οριστικής απόφασης όπως ισχυρίζεται η ΟΙΕΛΕ.
Οι αρμόδιοι της ΟΙΕΛΕ με τον ισχυρισμό τους ότι ο μαθηματικός έχει δικαιωθεί προσπαθούν να δείξουν πως ο μαθηματικός συνεχίζει να εισέρχεται στις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου, με πρόθεση να εξαπατήσουν την κοινή γνώμη και να δημιουργήσουν αρνητική εντύπωση κατά του σχολείου μας. Στην πραγματικότητα όμως, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 139/2017 δικαστικής απόφασης και της κοινοποίησης της στον ίδιο, ο εν λόγω μαθηματικός σε καμία περίπτωση δεν εισήλθε στο σχολείο και τα μαθήματα του πραγματοποιήθηκαν από άλλο μαθηματικό κατόπιν και της έγκρισης του διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ξάνθης.
Κατόπιν των παραπάνω και ενώ γνωρίζουν καλά ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση καταβολής μισθού στον εν λόγω μαθηματικό, η ΟΙΕΛΕ ειδικά με το τελευταίο της δελτίο τύπου που είναι γεμάτο ψεύδη και λανθασμένες πληροφορίες με τον ισχυρισμό της, ότι ο μαθηματικός είναι επί εννέα μήνες απλήρωτος, σκοπεύει να εξαπατήσει την κοινή γνώμη, να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις για το σχολείο μας και να το συκοφαντήσει.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά των υπευθύνων που με κάθε τρόπο προσπαθούν να μην συμμορφωθούν και εκτελέσουν την απόφαση που έχει εκδοθεί, κατατέθηκε μήνυση και επίσης στάλθηκε αναφορά στον αρμόδιο Υπουργό που κοινοποιήθηκε και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, με αίτημα διενέργειας ΕΔΕ κατά των υπευθύνων που δεν συμμορφώνονται με την απόφαση.
Τέλος, σχετικά με τις ανακοινώσεις της ΟΙΕΛΕ που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα γίνονται οι απαραίτητες μελέτες από τους δικηγόρους μας, προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα μας με κάθε νόμιμο μέσο.
Με σεβασμό προς την κοινή γνώμη.

Η Ιδιοκτήτρια του Ημερήσιου Ιδιωτικού
Μειονοτικού Γυμνασίου – Λυκείου Ξάνθης
Σαϊμέ ΚΙΡΛΗ ΝΤΟΚΜΕ