Παράταση δόθηκε στη προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (ΕΣΠΑ Παιδικών Σταθμών) έτους 2017-2018 έως 14 Ιουνίου 2017 προκειμένου να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια, να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, ακόμα και αν δεν έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση ή δεν έχει γίνει η εκκαθάριση του εισοδήματός τους για το 2016 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2016 έως 31/12/2016).

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. www.eetaa.gr