Από το Δ΄ΣΣ ανακοινώνεται ότι, από την 06 έως την 10 Ιουνίου 2017, σπουδαστές της IV Τάξης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (8 Αξκοί και 213 Ευέλπιδες) θα βρίσκονται στην Περιοχή Ευθύνης του Σ. Στρατού και συγκεκριμένα στις πόλεις της Ξάνθης (09 και 10 Ιουν 17), Αλεξανδρούπολης (07 έως 09 Ιουν 17), Ορεστιάδας – Διδυμοτείχου (07 και 08 Ιουν 17) και Σουφλίου (08 Ιουν 17), στο πλαίσιο εκπαιδευτικού τους ταξιδιού.