Μη αποδεκτή πρακτική χαρακτηρίζει ανακοίνωση της ΝΟΔΕ ΝΔ την προκήρυξη του Δήμου Μύκης, την οποία “φωτογραφίζει” σε ανακοίνωσή της:

“Κάθε δημόσια εκφρασθείσα υπόνοια, περί ύπαρξης συγκεκριμένων όρων διακήρυξης που κατευθύνουν δημόσιο διαγωνισμό σε ορισμένο κύκλο υποψηφίων, οφείλει να διαλευκαίνεται άμεσα από τα αρμόδια όργανα, αφού κάθε αντίθετη ενέργεια καταργεί την ουσία του υγιούς ανταγωνισμού και τη διαφάνεια, ενώ επιπλέον αποβαίνει σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Πέραν αυτού, η επιλογή ως κύριας ξένης γλώσσας της τουρκικής και όχι οποιασδήποτε γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προσόν διορισμού σε φορείς του Δημοσίου, δεν μπορεί να αποτελεί αποδεκτή πρακτική” αναφέρει.