Στις 2 του Μάη 2017, στην Ξάνθη,συστάθηκε η Οργάνωση Βάσης του Αριστερού Ρεύματος Ξάνθης, της οργάνωσης που συμμετέχει στη Λαϊκή Ενότητα, από μέλη της Π.Ε. Λαϊκής Ενότητας Ξάνθης.

Ιωάννης-συντονιστής Ο.Β. Αριστερού Ρεύματος Ξάνθης
Κοσμίδης Αντώνης-Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Αριστερού Ρεύματος, μέλος Π.Ε. ΛΑ.Ε. Ξάνθης.