Από το ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ανακοινώνεται ότι στις 26/5/2017, στο ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΞΑΝΘΗΣ, πρόκειται να ξεκινήσουν δύο  προγράμματα κατάρτισης (διάρκειας 150 ωρών) για υπόχρεους Νέους Αγρότες , με θέμα : «ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ» και <<ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ>>.   Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής (τηλ. 2531022121), για τον καθορισμό των απαραίτητων λεπτομερειών.