Η ομιλία του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, Στάθη Γιαννακίδη, στη συζήτηση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής των Ελλήνων για το πολυνομοσχέδιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος , με θέμα: “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις”.