Το πρωί της Δευτέρας 16 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αβδήρων, στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Γενισέας, η ψυχαγωγική – εκπαιδευτική δράση «Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης».

Η εκπαιδευτική δράση προγραμματίστηκε και πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Αβδήρων και την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ Α.Α.Ε σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ), για 2η φορά, ενώ σε αυτήν συμμετείχαν το σύνολο των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου της Γενισέας αλλά και οι μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Γενισέας.

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από μικρή ηλικία να μαθαίνουν την αξία της ανακύκλωσης και τα οφέλη της για το περιβάλλον αλλά και για το ίδιο το άτομο. Δυστυχώς στις μέρες μας λείπουν συχνά τα κίνητρα ευαισθητοποίησης και συμμετοχής σε προγράμματα ανακύκλωσης αλλά και η σωστή ενημέρωση.

Έτσι σκοπός της δράσης ήταν τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι να μάθουν ποια υλικά ανακυκλώνονται και με ποιο τρόπο, παροτρύνοντας και τους μεγαλύτερους για την ενεργό και συνειδητή συμμετοχή τους στα προγράμματα ανακύκλωσης.

Οι μαθητές έπαιξαν, ενημερώθηκαν από ειδικούς και διασκέδασαν μαθαίνοντας παράλληλα με τρόπο βιωματικό για την ανακύκλωση και τα προγράμματα που εφαρμόζονται.

Ο Δήμαρχος, που παρευρέθη στην εκδήλωση μαζί με τους Διευθυντές του Δημοτικού σχολείου Γενισέας και του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ευχαρίστησε τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για την συμμετοχή τους στην δράση, που στοχεύει στο να γίνει συνείδηση σε όλους η πρακτική της ανακύκλωσης. Η συνεργασία σχολείων και τοπικών αρχών αποτελεί σίγουρα πρωταρχικό μέλημα για το μέλλον της ανακύκλωσης και θα  πραγματοποιηθούν  ανάλογες  δράσεις και  σε άλλα σχολεία.