Στα πρακτικά της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ αποτυπώνονται όσα ελέγχθησαν στην επίμαχη συνεδρίαση της περασμένης εβδομάδας με την αντιπολίτευση να εξαπολύει επίθεση στην ηγεσία της ΔΕΥΑΞ για την ακύρωση της δημοπρασίας έργου από τη Δημόσια Αρχή Συμβάσεων. 

Η ηγεσία της ΔΕΥΑΞ παρουσίασε τη δική της εξήγηση για την ακύρωση της διακήρυξης και την επαναπροκήρυξή της με άλλη απόφαση του ίδιου συμβουλίου, αφού είχαν απαλειφθεί οι επίμαχοι δύο όροι που κρίθηκαν “φωτογραφικοί”. Εκτός από την κριτική της αντιπολίτευσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση είχε προειδοποιηθεί από τους μηχανικούς της Επιχείρησης για το πρόβλημα που επρόκειτο να δημιουργηθεί και, τόσο η πολιτική όσο και η υπηρεσιακή ηγεσία επέμειναν στην διακήρυξη, που τελικά ακυρώθηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στο στόχαστρο του Θ. Ξυνίδη φαίνεται πως βρέθηκε και ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίες κ. Λεπίδας, που τον κατηγόρησε για την απουσία του από τη συνεδρίαση.

Στα πρακτικά της συνεδρίασης, αναφέρεται:

Το λόγο πήρε ο Αν. Γεν. Διευθυντής και έθεσε υπόψη των μελών το με αρ. πρωτ. 2101/11-05-2017 έγγραφο του Τεχνικού Διευθυντή όπου αναφέρει τα εξής : Μετά τη σύνταξη του σχεδίου διακήρυξης από τη Τεχνική Υπηρεσία του ενταγμένου έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» στο Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2014–2020 και τις οριστικές διορθώσεις – εγκρίσεις από την αρμόδια εταιρεία του δημοσίου (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) υποβλήθηκε η διακήρυξη στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή η οποία με το αρ. πρωτ. 912/06-03-2017 έγγραφό της διατύπωσε τη θετική γνώμη για το συγκεκριμένο σχέδιο. Μετά το παραπάνω έγγραφο η επιχείρηση ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία δηλαδή, προέβει στη Δημοσίευση της διακήρυξης στις 11 Απριλίου 2017.

Στις 08/05/2017 και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η πρώτη φάση της διαδικασίας, δηλαδή, η παραλαβή τευχών δημοπράτησης από τους υποψηφίους αναδόχους, μας απέστειλαν το με αρ. πρωτ. 1629/05-05-2017 έγγραφο με το οποίο μας ζητούνε την Υπουργική Απόφαση με βάση την οποία επιβλήθηκαν επί πλέον όροι. Ύστερα από προσωπική επαφή και συζήτηση στα γραφεία της, προτάθηκε εκ μέρους των αρμοδίων υπαλλήλων η ματαίωση της διαδικασίας, η τροποποίηση των τευχών δημοπράτησης με αφαίρεση των επί πρόσθετων όρων σχετικά με την καταλληλότητα του υποψήφιου αναδόχου όσον αφορά τα κριτήρια της επαγγελματικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (22Γ και 22Δ) και η επαναυποβολή των τευχών για διατύπωση γνώμης».

Προκειμένου να ικανοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση και κατά εφαρμογή του άρθρου 317 παρ. 3 και 5 του Ν. 4412/2016. Εισηγείται τη ματαίωση διαδικασίας διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ».

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων, από τον κ. Ξυνίδη πως είναι αδιανόητο ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας που έχει την ευθύνη αυτών των έργων να μην παρευρίσκεται στο συμβούλιο, είναι απαράδεκτος ο οποίος μας έχει κρεμάσει όλα τα έργα να μην είναι εδώ να τα υπερασπιστεί. Τέσσερις μέρες πριν το διαγωνισμό και με έκτακτο συμβούλιο ζητάτε ματαίωση και επαναδημοπράτηση του έργου, για ποιο λόγο; Θα επιβάλλετε μια ποινή-παρατήρηση στον κ. Λεπίδα που χρεώνονται αυτά τα λάθη στην επιχείρηση και στον Ξανθιώτικο λαό; Επίσης ρώτησε εάν υπάρχει έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής που να λέει ότι πρέπει να ματαιωθεί το έργο και ανέφερε ότι υπήρχε ένσταση και την αποκρύπτουν, εξαπατώντας το συμβούλιο. Αυτό δεν γίνεται αν κάποιος δεν κάνει ένσταση. Δεν μπορεί να πάρει αυτό το δρόμο αυτή η υπόθεση χωρίς να υπάρχει ένσταση και δεύτερον δεν μπορεί σήμερα στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. χωρίς κάποιος με συγκεκριμένο λόγο να εισηγείται τη ματαίωση.

Το μέλος κ. Πολυμένης ανέφερε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εάν είναι το έργο ειδικό ή όχι? Ο κ. Ξυνίδης απάντησε πως δεν είναι ειδικό. Δέχονται να φύγουν οι ειδικοί όροι γιατί έχουν πρόβλημα. Στο ειδικό έργο ο Υπουργός μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ελέγχει του όρους της Διακήρυξης αν είναι φωτογραφικοί ή όχι και αν το συμβούλιο πει ότι είναι φωτογραφικοί τότε ή θα το στείλει στον Υπουργό για απένταξη ή το παίρνεις πίσω και συμπλήρωσε ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική έχει απόλυτο δίκαιο και η διαδικασία που επέλεξε, την επέλεξε για να μας καλύψει.

Παρεμβαίνοντας ο Πρόεδρος είπε πως το έργο δεν είναι ειδικό, και συμπλήρωσε ότι, πέρα του άρθρου 53 Ν. 4412/2016 υπάρχουν και τα άρθρα 75 και 76 αυτού σύμφωνα με τα οποία πέραν όλων των άλλων όρων για την χρηματοοικονομική επάρκεια του εργολάβου, όταν πρόκειται για ειδικό έργο, οι πρόσθετοι επιπλέον όροι εάν απαιτούνται καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών – Μεταφορών. Επίσης διευκρίνισε πως δεν υπάρχει φωτογραφική διάταξη εκ μέρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. Εάν είχαν γίνει ενστάσεις η Αρχή που τις πήρε είχε υποχρέωση να τις στείλει.

Ο κ. Ξυνίδης καταψήφισε. Ο κ. Καμπερόπουλος δήλωσε παρών λέγοντας πως δεν μπορεί να βάλει την επιχείρηση σε θέση να μην χρηματοδοτηθεί το έργο. Ο κ. Πολυμένης είπε πως “αφήνει κενά η τοποθέτηση της Ενδιάμεσης Αρχής, δεν μας ξεκαθαρίζει αν το έργο είναι ειδικό ή όχι, αναφέρεται επιλεκτικά. Εάν θεωρούσε η ίδια ότι ήταν φωτογραφική η διακήρυξη θα μπορούσε να το πεί, ψήφισε ναι να γίνει η ματαίωση για να συνεχιστεί το έργο”. Ο κ. Ιγιαννίδης, η κ. Παπάζογλου και η κ. Λαζαρίδου ψήφησαν ναι.