Με επιστολή του ο Σύλλογος του Διοικητικού Προσωπικού του Δ.Π.Θ., την οποία κοινοποιεί σε όλα τα μέλη του Συλλόγου Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης ανακοινώνει σχετική απόφαση και αναφέρει:

Το Διοικητικό Προσωπικό του Δ.Π.Θ., μετά την αρνητική δημοσιότητα των τελευταίων μηνών, η οποία αντανακλάται στο σύνολο του Πανεπιστημίου, θεωρεί σωστό να δηλώσει την εμπιστοσύνη του στις θεσμικές διαδικασίες.

Θεωρεί δε ότι είναι επιβλαβής για την εικόνα του συνόλου του Πανεπιστημίου και των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό, καθώς απαξιώνει το σημαντικό (διοικητικό) έργο που επιτελούν με συνεχείς και φιλότιμες προσπάθειες, σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για το Πανεπιστήμιο.

Οποιαδήποτε προσπάθεια αμφισβήτησης και υπονόμευσης της Διοίκησης  του Ιδρύματος μέσω της απαξίωσης του Πρύτανη ως θεσμού παρακωλύει το σημαντικό έργο του Ιδρύματος, προσβάλει το κύρος και τη φήμη του, τα οποία εμείς υπηρετούμε, με τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε.

Η δε συνεργασία μας με τη Διοίκηση καθημερινά είναι άκρως αγαστή και αποτελεσματική.