Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, σε συνέχεια της Κυβερνητικής Σύσκεψης υπό τον Υπουργό Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη και τη Διοίκηση της «Εγνατίας Οδού Α.Ε.» που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, παραβρέθηκε στη Γενική Συνέλευση και συναντήθηκε με τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Στις παραπάνω συναντήσεις τέθηκαν τα αιτήματα του συλλόγου εργαζομένων της «Εγνατίας Οδού Α.Ε» και κοινοποιήθηκαν θέματα του άμεσου σχεδιασμού του Υπουργείου και της Κυβέρνησης, σχετικά με την «Εγνατία Οδό Α.Ε.», που συνοπτικά περιγράφονται στα παρακάτω σημεία:

  • Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» δεν θα ανήκει στο Υπερταμείο και θα συνεχίσει τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες της για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία υποδομών στη Βόρειο Ελλάδα.
  • Όπως φαίνεται στο σχέδιο του νέου οργανισμού του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, είναι ενταγμένη στον οργανισμό του Υπουργείου και παραμένει υπό την τεχνική και οικονομική εποπτεία του. Ως εκ τούτου, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εγγυάται τις δαπάνες λειτουργίας της «Εγνατία Οδός Α.Ε.», η οποία αποτελεί φορέα προέλευσης και υποδοχής προσωπικού στο υπό σχεδιασμό σύστημα εσωτερικής κινητικότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Όπως προκύπτει από τον προγραμματισμό και τον νόμο η Εγνατία Οδός Α.Ε. θα προχωρήσει στην σύνταξη ενός νέου, σύγχρονου οργανισμού, με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της και την βέλτιστη αντιμετώπιση των νέων πεδίων και έργων που θα συμμετάσχει και θα υλοποιεί.
  • Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα αναλάβει το έργο της τεχνικής και διαχειριστικής εποπτείας της Παραχώρησης της Εγνατία οδού.
  •  Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα υλοποιήσει τους σταθμούς διοδίων στις εισόδους  της χώρας για την εφαρμογή της βινιέτας και του ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων και θα συμμετάσχει στην λειτουργία του Μητρώου  Υποδομών,  του Μητρώου Απαλλοτριώσεων και στη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων.
  •  Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» αποτελεί για την κυβέρνηση έναν από τους κύριους φορείς εξωστρέφειας του ελληνικού τεχνικού δυναμικού, την υποστήριξη για την ωρίμανση, τη μελέτη, την κατασκευή και την λειτουργία έργων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και την αξιοποίηση του δυναμικού της σε τεχνικά έργα της Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με άλλους κεντρικούς δημόσιους φορείς.

Στις ανωτέρω συναντήσεις επίσης έγινε ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ηλεκτρονικού αναλογικού συστήματος διοδίων, της θεσμοθέτησης των ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και για τον σχεδιασμό υλοποίησης νέων έργων στη Βόρειο Ελλάδα.
Η διοίκηση της Εγνατίας Α.Ε. θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες αποφάσεις της και εισηγήσεις προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση των παραπάνω πολιτικών και δράσεων.
Επίσης έγινε ενημέρωση για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις της χώρας και αφορούν την Εγνατία Οδό και την παραχώρηση της.
Από την πλευρά τους τα μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου εργαζομένων  ευχαρίστησαν τον υπουργό για το ενδιαφέρον του σχετικά με το μέλλον της εταιρίας και των εργαζομένων σε αυτή. Τόνισαν την αναγκαιότητα διατήρησης του μοναδικού φορέα υλοποίησης τεχνικών έργων στη Βόρεια Ελλάδα και του μοναδικού δημόσιου φορέα που συμμετέχει ανταγωνιστικά και αναλαμβάνει έργα στο εξωτερικό.
Εξέφρασαν την κατανόηση τους σχετικά με τις μνημονικές υποχρεώσεις και τη δύσκολη θέση της χώρας και της κυβέρνησης. Δήλωσαν αντίθετοι με τη σχεδιαζόμενη παραχώρηση της Εγνατίας Οδού η οποία θα βλάψει το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του κάθε πολίτη ξεχωριστά.
Διαβεβαίωσαν ότι θα μεταφέρουν αυτούσια τα λόγια του υπουργού στο Σώμα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα σταθμίσει όλες τις προσλαμβάνουσες και θα αποφασίσει ως κυρίαρχο όργανο τη στάση των εργαζομένων το επόμενο διάστημα..