Από το Δ΄ Σ. Στρατού ανακοινώνεται ότι, την Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 ιατρικό κλιμάκιο, με ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται από 10:00 έως 13:00 στο Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων Δροσερου, για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων.