Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ενόψει της Αντιπυρικής περιόδου, συνεδρίαση την Πέμπτη στην ΠΕ Ξάνθης μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Κ. Ζαγναφέρη. 

Στη σύσκεψη παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης πολιτικής προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Χρήστος Μαμαρίκας καθώς και ο διευθυντής της αυτοτελούς υπηρεσίας της ΠΕ Ξάνθης Γιώργος Καφούτης.

Παρόντες ήταν οι εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, του Στρατού και των υπολοίπων των εμπλεκομένων υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων,  των Σωμάτων Ασφαλείας, των εμπλεκομένων φορέων της περιοχής αλλά και των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται και αναλαμβάνουν δράσεις την αντιπυρρική περίοδο.

Στη σύσκεψη έγινε συντονισμός μέσων και ενεργειών για τον καλύτερο σχεδιασμό ενόψει του καλοκαιριού. Η σύσκεψη είχε μεγάλη συμμετοχή,  διήρκεσε αρκετές ώρες, ενώ οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους.

ή για τ