Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς του Δ΄ΣΣ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, προληπτική υγειονομική εξέταση και εξέταση στοματικής υγιεινής, στους μαθητές των δημοτικών σχολείων των χωριών Οργάνης και Ομηρικού, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης του Δήμου Αρριανών, από ιατρικό προσωπικό και μέσα του Σ. Στρατού.

Επιπλέον χορηγήθηκαν αθλητικό υλικό και φάρμακα για τα φαρμακεία των σχολείων.