Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης/Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Φυσικών Πόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκπροσωπώντας το Δημόσιο, εκμισθώνει μετά από διαγωνιστική διαδικασία που έλαβε μέρος στις 20 Δεκεμβρίου 2016 με την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, στην εταιρεία «ΑΓΡΙΤΕΧ Α.Ε.» του ομίλου Ευθυμιάδη, το δικαίωμα διαχείρισης τμήματος του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Κεσσάνης, Δήμου Αβδήρων, ΠΕ Ξάνθης, με την υπογραφή σύμβασης μίσθωσης την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 13:00, στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.