Μια σημαντική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, του Περιφερειακού Διευθυντή Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης και των Διευθυντών Εκπαίδευσης ΔΕ Ξάνθης και Ροδόπης υπήρξε για την απόσυρση των επιτροπών ελέγχου των εξετάσεων στα μειονοτικά σχολεία σύμφωνα με την Ομοσπονδία των Ιδιωτικών Εκπαίδευτικών. 

Οι επιτροπές δημοσίων εκπαιδευτικών για την διεξαγωγή των εξετάσεων στα ιδιωτικά σχολεία έχουν καταργηθεί από το 2002 κατ’ εφαρμογήν Προεδρικού Διατάγματος, μετά από πιέσεις της Ομοσπονδίας και καθολική απαίτηση του κλάδου. Ήταν μια νομοθετική πράξη που επιβεβαίωνε την αυτονομία του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λειτουργού και την ισοτίμησή του με τους συναδέλφους του δημοσίου, αναφέρει η ΟΙΕΛΕ.

Πλέον και στα δύο μειονοτικά σχολεία Ξάνθης και Κομοτηνής θα εφαρμοστεί από φέτος ό, τι προβλέπεται και στα υπόλοιπα ιδιωτικά σχολεία. Θα αναλάβουν, δηλαδή, τη διοργάνωση των εξετάσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών των σχολείων που έχουν αυξημένη ευθύνη για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με το Ν. 4415/2016.

Απαλάσσονται από το φόρο οι σχολικές επιτροπές και οι εφορείες μειονοτικών σχολείων

Παράλληλα, πριν από λίγες μέρες, έγινε γνωστό ότι κατά την ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/92 στην εθνική νομοθεσία και σύμφωνα με το άρθρο 62 ορίζεται ότι από 01-01-2016 και μετά, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.