Μεγάλη είναι η συζήτηση που έχει προκύψει για την υπόθεση εργαζόμενης στο Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης που τιμωρήθηκε επειδή δεν είχε δηλώσει το θάνατο της πεθεράς της.

Από τη διοίκηση αποδίδεται στην εργαζόμενη παρασκευάστρια στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου ότι ενώ είχε απαλλαγεί από το 2009 από τις απογευματινές και βραδινές βάρδιες επικαλούμενη τη φροντίδα της πεθεράς της που ήταν τετραπληγική, από το 2012 που εκείνη πέθανε δεν ενημέρωσε την υπηρεσία και εξακολούθησε να κάνει μόνο πρωινές βάρδιες για 5 χρόνια, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί με στέρηση μισθού για 30 μέρες. Επίσης για την απαλλαγή από το κυκλικό ωράριο επικαλείται και την καρδιοπάθεια του συζύγου της, που σύμφωνα με την απόφαση του Νοσοκομείου, δεν δικαιολογείται καθώς έχει κριθεί πλήρως ικανός προς εργασία από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης.

Υπέρ και κατά συνάδελφοι και ΠΟΕΔΗΝ

Μετά την απόφαση της διοίκησης προκλήθηκαν  αντιδράσεις προς δύο κατευθύνσεις. Η ΠΟΕΔΗΝ από την πλευρά της επέκρινε την ηγεσία του Νοσοκομείου για την πειθαρχική μεταχείριση της εργαζόμενης ενώ, στον αντίποδα, υπήρξαν αρκετοί συνάδελφοί της που διαμαρτυρήθηκαν για την απουσία της από το κυκλικό ωράριο και την ευνοϊκή μεταχείριση που ίσχυσε μέχρι πρόσφατα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από συναδέλφους φέρεται να έχει καταγγελθεί η όλη υπόθεση καθώς στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα, η απαλλαγή από απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες για το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα και αγγίζει το 40% των εργαζομένων.

Η απόφαση του Νοσοκομείου Έβρου

ΕΠΕΙΔΗ από τα ανωτέρω έγγραφα αποδεικνύεται ότι η κα…  σκοπίμως δεν ενημέρωσε την Υπηρεσία της (Π.Γ.Ν.Ε) ότι η πεθερά της … είχε αποβιώσει ήδη από τις 31/07/2012 και  διατήρησε στον υπηρεσιακό της φάκελο ιατρική γνωμάτευση ότι η πεθερά της έπασχε από ημιπληγία αριστερά λόγω ισχαιμικού Α.Ε.Ε. προκειμένου να προσποριστεί ίδιο όφελος και συγκεκριμένα να συνεχιστεί η απαλλαγή της από βραδινές και απογευματινές βάρδιες, ενώ αυτή από την ημερομηνία θανάτου της πεθεράς της (31/07/2012) είχε πλέον απολέσει το δικαίωμα να έχει απαλλαγή.

Ειδικότερα  η κυρία … αθέμιτα απέκρυψε για το χρονικό  διάστημα από 31-07-2012 έως 09-02-2017 από την υπηρεσία της ( Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΄Εβρου) ότι η πεθερά της …είχε αποβιώσει από τις 31-07-2012  και ενώ γνώριζε τόσο το θάνατο της πεθεράς της, όσο και το γεγονός ότι εξακολουθούσε να υπάρχει στο φάκελο της το πιστοποιητικό περί ασθενείας της πεθεράς της, το οποίο η ίδια είχε προσκομίσει προκειμένου να λάβει απαλλαγή από τις απογευματινές και βραδινές βάρδιες, ισχυριζόμενη ότι ήταν επιφορτισμένη με την φροντίδα της,  δόλια διατήρησε την πεπλανημένη εντύπωση στην Υπηρεσία της  ότι η πεθερά της ήταν εν  ζωή και συνεπώς και ότι συνέχιζε να δικαιούται της ανωτέρω απαλλαγής,  προς προφανές ίδιο όφελος και  προς βλάβη των συναδέλφων της που επωμίζονταν τις ανωτέρω κουραστικές βάρδιες, επιφέροντας πλήγμα και στο κύρος της υπηρεσίας. 

ΕΠΕΙΔΗ με την ανωτέρω συμπεριφορά της η κα … παρέβη τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 3528/2007 σύμφωνα με την οποία: “ ο υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται εντός της υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης”. Είναι προφανές ότι η αθέμιτη απόκρυψη από την υπηρεσία  του γεγονότος του θανάτου της πεθεράς της επί μεγάλο χρονικό διάστημα και η με τον τρόπο αυτό απαλλαγή της,  εις βάρος των συναδέλφων και του κύρους της υπηρεσίας,  από τις απογευματινές και βραδινές βάρδιες,  προς όφελος της,  την καθιστά ανάξια της κοινής εμπιστοσύνης.

Ταυτόχρονα η συμπεριφορά αυτή είναι ανάρμοστη και ανάξια για υπάλληλο εντός της υπηρεσίας συνιστά δε και παράβαση του υπαλληλικού της καθήκοντος όπως αυτό προσδιορίζεται και από το άρθρο 27 του Υ.Κ ( Ν. 3528/2007).

ΕΠΕΙΔΗ η ασθένεια του συζύγου της χαρακτηρίστηκε από ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 50%, ενώ ως άτομο που χρειάζεται συμπαράσταση είναι όποιος έχει αναπηρία άνω του 80% και πλήρως ανίκανος προς εργασία όποιος έχει ποσοστό άνω του 67%. Συνεπώς ο απολογητικός ισχυρισμός της … ότι είχε απαλλαγή για να φροντίζει τον ασθενούντα σύζυγό της είναι πλήρως αβάσιμος. 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Η κυρία ….υπέπεσε σε παράβαση του άρθρου 107 παρ. 1 στοιχεία β’ και ε’  του Ν. 3528/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 4325/2015, σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του Ν. 3528/2007, αφού με την αμέσως ανωτέρω αναφερόμενη συμπεριφορά της παρέβη το υπαλληλικό της καθήκον που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που της επιβάλλουν  οι κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες (παράβαση άρθρου 107 παρ. 1 στοιχείο β’ Ν. 3528/2007 σε συνδυασμό με άρθρο 27 του Ν. 3528/2007), αλλά και επέδειξε ανάξια και ανάρμοστη συμπεριφορά για υπάλληλο εντός της υπηρεσίας της (παράβαση άρθρου 107 παρ. 1 στοιχείο ε Ν. 3528/2007). Της επιβάλλω την πειθαρχική ποινή της στέρησης μισθού για 30 ημέρες.

Η ΠΟΕΔΗΝ σε σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει:

Η Παρασκευάστρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου …. με 30 έτη προϋπηρεσίας. Απαλλάχθηκε το έτος 2009 από την απογευματινή και βραδινή βάρδια με απόφαση της Διοίκησης για οικογενειακούς λόγους.

Αιτήθηκε απαλλαγή από τις απογευματινές και βραδινές βάρδιες λόγω σοβαρών καρδιολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο σύζυγός της και παραπληγίας της μητέρας του συζύγου της. 10/04/2017 ο Διοικητής του Νοσοκομείου της υπέβαλε πειθαρχική ποινή στέρησης μισθού για 30 ημέρες, επειδή δεν ενημέρωσε ότι πέθανε η πεθερά της.

Ο άνδρας της συνεχίζει να έχει σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα. Σύστημα ΣΥΡΙΖΑ. Να το χαιρόμαστε. Και μη χειρότερα.