Στις  13/04/2017 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης, το οποίο προέκυψε μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν  και αποφάσισε κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας την σύνθεση του νέου Προεδρείου ως ακολούθως:

Πρόεδρος: ΖΗΣΙΔΗΣ Αθανάσιος (Ανθυπασπιστής ΛΣ)
Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος Προσωπικού : ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Μιχαήλ (Ανθυπασπιστής ΛΣ)
Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων & Υπεύθυνος Τράπεζας Αίματος : ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ Αθανάσιος (Αρχ/στής Λ.Σ)
Γενικός Γραμματέας: ΣΛΑΝΚΙΔΗΣ Βασίλειος (Σημαιοφόρος Λ.Σ )
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας & Υπεύθυνος Ηλεκτρονικών Ενημερωτικών Μέσων: ΚΑΡΑΛΗΣ Δημήτριος (Επικ/στής ΛΣ)
Ταμίας: ΔΟΥΜΠΕΝΙΔΗΣ Δημήτριος (Επικ/στής ΛΣ)
Υπεύθυνος Ενημέρωσης Λιμενικών Αρχών: ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ Ιωάννης (Αρχ/στής ΛΣ).

Από τις παραπάνω εξελέγησαν ως αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος οι:
ΖΗΣΙΔΗΣ Αθανάσιος, ΔΡΑΓΟΖΗΣ Χρήστος, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Μιχαήλ, ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Επαμεινώνδας, ΤΣΙΜΠΛΑΣ Σπυρίδων

Επίσης για την Ελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν οι: ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΙΔΗΣ Αντώνιος, ΚΑΡΑΠΑΤΣΙΑ Σόνια, ΖΙΟΥΖΙΟΥ Αικατερίνη