Η τελική παρουσίαση του έργου «Υλοποίηση έργων ΑΠΕ για την στήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων και τη βιωματική περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Δήμο Αλεξανδρούπολης» με ακρωνύμιο REIS2, το οποίο υλοποιείται  από το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Κυπριανός, θα γίνει σε λίγες εβδομάδες. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, ώρα 12:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τα παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στα κτίρια του Δ. Αλεξανδρούπολης οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Ηλιακό θερμικό σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για την υποβοήθηση του λέβητα πετρελαίου στο κτιρίου του Β’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης
  • Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης στο κτίριο του Α’ Παιδικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης ισχύος 5 kWp και σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με αντλία θερμότητας αέρα – νερού στο κτίριο του Β’ Παιδικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης ισχύος 12,5 kWp και σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με αντλία θερμότητας αέρα – νερού στο κτίριο του Ζ’ Παιδικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης
  • Σύστημα αβαθούς γεωθερμίας με γεωεναλλάκτη κατακόρυφων γεωτρήσεων για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης στο κτίριο του Β’ Παιδικού Σταθμού Φερών
  • Φωτοβολταϊκό σύστημα τροφοδοσίας σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ισχύος 5 kWp και σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με λέβητα-καυστήρα βιομάζας στο κτίριο του Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου
  • Ηλιακό θερμικό σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για την υποβοήθηση νέου συστήματος λέβητα-καυστήρα βιομάζας και φωτοβολταϊκό σύστημα ιδιοκατανάλωσης ισχύος 5 kWp στο κτίριο του Σταυρίδειου Εκκλησιαστικού Ιδρύματος «Ο Άγιος Κυπριανός»
  • Σύστημα θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης με λέβητα-καυστήρα βιομάζας στο κτίριο του Α’ ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολης.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014, Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Θεματική Περιοχή: GR03 – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).

Υπεύθυνος Πράξης: Φαλέκας Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Δήμος Αλεξανδρούπολης, Τηλ: 25510 64121, Email: falekas2@yahoo.gr, // Λ. Δημοκρατίας 306, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68132.

Φορέας Διαχείρισης: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ΚΑΠΕ