Από το ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ανακοινώνεται ότι στις 26 Απριλίου, στο ΚΕΝΤΡΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΞΑΝΘΗΣ, πρόκειται να ξεκινήσει πρόγραμμα κατάρτισης (διάρκειας 150 ωρών) για υπόχρεους Νέους Αγρότες , με Θέμα  “ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ”

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Κομοτηνής (τηλ. 2531022121), για τον καθορισμό των απαραίτητων λεπτομερειών.