Απλοποιούνται οι διαδικασίες χορήγησης άδειας δόμησης στα μουσουλμανικά τεμένη της Θράκης, με βάση νέα εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, που κωδικοποιεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αποφυγή γραφειοκρατικών αγκυλώσεων για τα τεμένη στη Θράκη, τα οποία απαιτούν εμπλοκή τεσσάρων διαφορετικών υπουργείων μέχρι σήμερα. 

Σύμφωνα με τους παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, τα τεμένη δεν θα εξαιρούνται από τα γενικώς οριζόμενα στα πολεοδομικά θέματα αλλά απλοποιούνται οι διαδικασίες και προτάσσεται η ασφάλεια των χώρων, αναφέρουν οι υπεύθυνοι.

Ειδικότερα, η εγκύκλιος ρυθμίζει περιπτώσεις ανέγερσης και κατεδάφισης τεμένους, τεκέ, μεστζίτ, τζεμ/ τζεμεβί, καθώς και εγκρίσεις εργασιών ή επέκτασής τους.  Μέχρι σήμερα η γραφειοκρατία σχετικά με την αδειοδότηση των λατρευτικών χώρων έχει συμβάλλει στο να μην διεκδικούν νόμιμες άδειες λειτουργίας τους πολλές θρησκευτικές κοινότητες.

Χαρακτηριστικά, μόνο στην Αθήνα λειτουργούν παράνομα πάνω από 120 χώροι λατρείας. Πάντως, οι πρώτες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας χώρων λατρείας έχουν εγκριθεί ήδη από το 2014.