Η απάντηση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο Σύλλογο Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων του Ν. Ξάνθης -Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) και στο Σύλλογο Δασκάλων Αποφοίτων της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης  (Ε.Π.Α.Θ.) Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου:

Η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι πρυτανικές αρχές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης παρακολουθούν τις συνεχόμενες αρνητικές δημόσιες τοποθετήσεις των Συλλόγων εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων της Θράκης έναντι του ΔΠΘ. 

Σε τελευταία τους ανακοίνωση-δελτίο τύπου (1 Απριλίου 2017) οι Σύλλογοι επιβεβαιώνουν την πολλαπλώς και ποικιλοτρόπως εκπεφρασμένη άποψή τους ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, παρά την σχεδόν τεσσαροκονταετή παρουσία και γόνιμη δράση του σε όλους τους τομείς της ζωής στη Θράκη, δεν μπορεί (και δεν πρέπει;) να αναλάβει την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών του μειονοτικού των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων. Επαναλαμβάνουν εμμέσως την ικανοποίησή τους για την ανάθεση αυτής της εκπαίδευσης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), επικαλούμενοι ζητήματα «συνέχειας» και καταλληλότητας προσωπικού κι ας γνωρίζουν ότι από την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) το 2011 και εξής οι ελάχιστοι φοιτητές της μειονότητας που εκπαιδεύονταν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ παρακολουθούσαν ένα ισχνό πρόγραμμα μαθημάτων σχετικών με τη μειονοτική εκπαίδευση και δη της Θράκης, μόλις δύο διδάσκοντες που προσλαμβάνονταν με βάση το Π.Δ. 407/80 κάλυπταν το εν λόγω πρόγραμμα, ενώ ο Τομέας Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο ΠΤΔΕ του ΑΠΘ συστάθηκε μόλις ένα μήνα πριν την ψήφιση του Ν. 4452/2017 (ΥΑ 214287/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 4153/22.12.2016).

Επιπλέον, στην ανακοίνωσή τους οι Σύλλογοι κάνουν λόγο για απαξιωτικές αναφορές και  υπονοούμενα σε βάρος τους από τον Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο κ. Καραμπίνης σε καμία αναφορά του δεν ήταν απαξιωτικός όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων. Ο λόγος του, λόγος ακαδημαϊκού, αρθρώνεται ρητά χωρίς υπονοούμενα. Οι αναφορές του ίδιου και των Καθηγητών του Πανεπιστημίου, έχοντας τον ίδιο στόχο με αυτόν που αναφέρεται στο δελτίου τύπου, τη βελτίωση της μειονοτικής εκπαίδευσης δηλαδή, επιβάλλεται να αναδεικνύει και όχι να καλύπτει τα προβλήματα που  υφίστανται και πρέπει να αντιμετωπισθούν. Το σημαντικότερο από αυτά είναι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του μειονοτικού προγράμματος.

Τέλος, το δελτίο τύπου αποσιωπά πλήρως το γεγονός ότι εδώ και δύο χρόνια υλοποιείται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ πρόγραμμα Εξομοίωσης των αποφοίτων της ΕΠΑΘ, το οποίο θα οδηγήσει σε εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος με πτυχία ισότιμα με εκείνα των πτυχιούχων των Παιδαγωγικών Τμημάτων.  Δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί κανείς για το ποια είναι η θέση των Συλλόγων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με δεδομένο ότι σε προηγούμενη ανακοίνωσή τους επιφυλάσσονταν ακόμη και για ανάθεση της επιμόρφωσης των δασκάλων του μειονοτικού προγράμματος στο ΔΠΘ.  Και τα μέλη τους, ειδικά οι 60 εκπαιδευτικοί που ήδη παρακολουθούν το πρόγραμμα Εξομοίωσης και καταβάλλουν αξιόλογες προσπάθειες να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους, καθώς και οι υπόλοιποι 300 και πλέον που υποβάλλουν κάθε χρόνο σχετική αίτηση, γνωρίζουν για και συμφωνούν με αυτήν την απαξιωτική για το ΔΠΘ τοποθέτηση των Συλλόγων τους;

Για μια ακόμη φορά η επιστημονική κοινότητα του ΔΠΘ διατυπώνει την πρόθεσή της να συνεχίσει να αποτελεί κρίσιμη συνιστώσα της ανάπτυξης της περιοχής, αλλά και ολόκληρης της χώρας, παραμένοντας ιδιαίτερα ενεργή στο πεδίο της εκπαίδευσης και δη της μειονοτικής εκπαίδευσης.  Στην κατεύθυνση αυτή η Σύγκλητος θα συζητήσει διεξοδικά τις δράσεις του ΔΠΘ σχετικά με τη Μειονοτική Εκπαίδευση υπό το φως των νέων δεδομένων που διαμορφώνει το άρθρο 14 του Ν. 4452/2017.  Εν τω μεταξύ, αντί η ανταλλαγή απόψεων να γίνεται μέσω δελτίων τύπου, απευθύνει πρόσκληση στους Συλλόγους για δημόσιο διάλογο με την παρουσία των ΜΜΕ της περιοχής σχετικά με όλα αυτά τα θέματα.

Θεόδωρος Κεβρεκίδης,  Κοσμήτορας ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, Γαλήνη Ρεκαλίδου,  Πρόεδρος Τμήματος Επιστημών Εκπ/σης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η.), Χαράλαμπος Σακονίδης, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος Κοσμήτορας ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Εμμανουήλ Βαρβούνης Πρόεδρος  Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας, Ζωή Γαβριηλίδου Πρόεδρος Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Μαρία Δημάση Πρόεδρος  Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών (Γ.Φ.Π.Π.Χ.), 

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αποφοίτων ΕΠΑΘ Ροδόπης Έβρου ανέφερε:

«Στα δημοσιεύματα του Τύπου σχετικά με τον Τομέα για τη Μειονοτική Εκπαίδευση, που ανήκει στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στις αναφορές του κ. Πρύτανη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, που αναφέρονται απαξιωτικά και με υπονοούμενα σε βάρος των Συλλόγων μας, αναφέρουμε σε συντομία τα παρακάτω:
 
Όπως είναι γνωστό σε όλους, στα Μειονοτικά Σχολεία της Θράκης, βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης, συνεφαρμόζονται εξ αρχής δύο προγράμματα: Το Ελληνόγλωσσο και το Τουρκόγλωσσο Πρόγραμμα. Το Ελληνόγλωσσο πρόγραμμα υλοποιείται από εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 και το Τουρκόγλωσσο πρόγραμμα υλοποιείται από εκπαιδευτικούς ΠΕ 73 που προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα. Για τα δύο αυτά προγράμματα, που αναγνωρίζονται και εφαρμόζονται από Συνθήκες και διεθνή Πρωτόκολλα επί έναν αιώνα, είναι εύλογο οι εκπαιδευτικοί που τα απαρτίζουν, να διεκδικούν τη συνεχή αναβάθμισή τους, με στόχο την τελική αρτιότερη εκπαίδευση των μαθητών τους. Σαν Σύλλογοι Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων, οφείλουμε συνεπώς να μοχθούμε για την βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης από τα παραπάνω Σχολεία, αλλά και για τις συνδικαλιστικές και εργασιακές διεκδικήσεις των Μελών μας, που αποτελούν τους μοναδικούς γνώμονες στις ενέργειές μας, με προεξάρχον το μαθησιακό συμφέρον των μαθητών.
 
Η εκπαίδευση των Δασκάλων των Μειονοτικών Σχολείων ήταν έργο της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) μέχρι το έτος 2011, οπότε αυτή καταργήθηκε. Η εκπαίδευση των υποψήφιων Δασκάλων των παραπάνω Σχολείων συνεχίστηκε έκτοτε στον Τομέα Μειονοτικής  Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος λειτουργούσε άτυπα, παρόλο που στελεχώνεται από εκλεγμένα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή Διδάσκοντες του π.δ. 407/80, που επιλέγονται σύμφωνα με τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και τις ακαδημαϊκές προδιαγραφές. Η σύσταση συνεπώς του Τομέα για τη Μειονοτική Εκπαίδευση στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με την ΥΑ 214287/Ζ1 (ΦΕΚ Β΄ 4153/22.12.2016), κάλυψε τυπικά το νομοθετικό κενό που υπήρξε μετά την κατάργηση της Ε.Π.Α.Θ., ενώ ουσιαστικά η εκπαίδευση των δασκάλων των Μειονοτικών Σχολείων συνεχίζονταν στο Α.Π.Θ. και μετά την κατάργηση της Ε.Π.Α.Θ..
 
Είναι προφανές ότι αίτημά μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν να καλυφθεί το παραπάνω τυπικό κενό και να συνεχιστεί η εκπαίδευση των Δασκάλων με το μέχρι σήμερα εκπαιδευτικό σύστημα, βελτιούμενο βέβαια συνεχώς, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εκδοχή της υποχρεωτικής μετεκπαίδευσής τους και στο Διδασκαλείο Αλεξανδρούπολης, θα επιβάρυνε με δύο επιπλέον έτη σπουδών την τετραετή πανεπιστημιακή τους εκπαίδευση, μετατρέποντάς την σε εξαετή. Είναι φυσικό, συνεπώς, ότι η τυπική σύσταση του Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ικανοποίησε ένα χρόνιο αίτημά μας.
 
Μερίδα του Τύπου, όμως, συνέθεσε ευφάνταστα σενάρια, συνδέοντας την εύλογη αυτή πάγια επιθυμία μας, με τις πολιτικές εξελίξεις της γείτονος χώρας Τουρκίας, εντάσσοντάς μας, για το παραπάνω δίκαιο αίτημά μας, είτε σε οπαδούς του Προέδρου της είτε των πολιτικών του αντιπάλων, καθοδηγούμενους (!) από αυτούς. Το ύφος των απόψεων του Δ.Π.Θ. δια του κ. Πρύτανή του στο θέμα του Τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., μας άφησε επίσης δυσάρεστα κατάπληκτους, καθώς μας αποδίδει άδικα ιδιότητες που δεν μας αρμόζουν και μας αναγάγει σε υποχείρια τρίτων, ενώ είμαστε συνδικαλιστικά όργανα, με νόμιμες, δίκαιες και συνταγματικές διεκδικήσεις. Αφ’ ετέρου, αποσιωπάται το άρθρο 14 του πρόσφατου Ν. 4452/2017, στο οποίο προβλέπεται ότι: «το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης έχει την ευθύνη για τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των μειονοτικών σχολείων», μη αποκλείοντας έτσι το Δ.Π.Θ. από την συμμετοχή του στην εξέλιξη και βελτίωσή τους.

Τα Μειονοτικά Σχολεία λειτουργούν μέχρι σήμερα σε αγαστή συνεργασία των διδασκόντων στο Ελληνόγλωσσο και το Τουρκόγλωσσο πρόγραμμα, με στόχο το εκπαιδευτικό συμφέρον των μαθητών και έτσι πρέπει να συνεχίσουν, συνεχώς βελτιούμενα στο έργο τους. Η σύσταση του Τομέα Μειονοτικών Σπουδών στο Α.Π.Θ. ενισχύει το έργο τους και κάθε επιμορφωτική πρόταση του Δ.Π.Θ. θα αντιμετωπιστεί από ευήκοα ώτα των Συλλόγων μας».