Οι συνεχείς δράσεις του Σ.Στρατού, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Στρατού, αναγνωρίζονται έμπρακτα από την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου ζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Σε ανακοίνωσή του το Δ’ΣΣ παραθέτει ευχαριστήρια επιστολή του 15 κ 20 Δημοτικού σχολείου Δροσερού .

Το Σώμα Στρατού τους ευχαριστεί δημόσια για αυτή την αναγνώριση και δεσμεύεται για την συνέχιση της προσφοράς του στην τοπική κοινωνία της ακριτικής Θράκης, όπου και
όποτε ζητηθεί.