Ένα μη επανδρωμένο πτητικό μέσο με τον απαραίτητο υποστηρικτικό εξοπλισμό φαίνεται ότι θα συμμετέχει στην καταπολέμηση των κουνουπιών στην Ξάνθη. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις σχετικές δεσμεύσεις πιστώσεων, στην ΠΕ Ξάνθης προβλέπεται η προμήθεια Drone με τον απαραίτητο εξοπλισμό, το οποίο θα “κατασκοπεύει” και θα εντοπίζει τις προνύμφες-νύμφες των κουνουπιών στα υδάτινα φυσικά οικοσυστήματα και πλημμυρικά της Ξάνθης.

Έτσι η τεχνολογία φαίνεται ότι δίνει την ευκαιρία στους αρμόδιους φορείς να εποπτεύουν από αέρος την περιοχή και να επισημαίνουν τις εστίες ανάπτυξης προνυμφών, ώστε να καταπολεμηθεί το προβλημα των κουνουπιών.