Στην Ξάνθη, την 30η Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 ́, μετά από σχετική πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου κατόπιν των αρχαιρεσιών της 26ης-03-2017 του Α.Ο. Λεύκιππος Ξάνθης, συνήλθαν τα εκλεγμένα μέλη σε συνεδρίαση προκειμένου να συγκροτήσουν σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τις Επιτροπές του σωματείου.

Με ομόφωνη απόφαση συγκροτήθηκε το Δ.Σ. ως εξής :

Πρόεδρος : Σαββίδης Ματθαίος

Αντιπρόεδρος Α’ : Τσίλογλου Πέτρος

Αντιπρόεδρος Β’ : Ξανθόπουλος Θωμάς

Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων : Πασχάλης Λύρατζης

Γενικός Γραμματέας : Γκουρνέλης Παύλος

Ταμίας : Βλαχόπουλος Ιωάννης

Υπεύθυνος Μητρώων και Πληροφόρησης : Ταχτσίδης Λάζαρος

Γενικός Αρχηγός : Αναστάσιος Ρούμογλου

Έφορος Τμήματος Καλαθοσφαίρισης : Σοφίας Χρήστος

Έφορος Παιδικού : Τσίρχογλου Αθανάσιος

Έφορος Ακαδημιών : Απόστολος Αποστολίδης

Υπεύθυνος Ιματισμού και Εξοπλισμού : Αναστάσιος Ζάρας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ : Πρόεδρος Αχμέτ Κεχαγιά Ιχσάν,

Μέλη : Ζακόπουλος Χαρίλαος, Ανδρεάδης Ιωάννης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ : Πρόεδρος Ανδρεάδης Ιωάννης,

Μέλη :Τσίλογλου Πέτρος, Τσίτσκαρη Ευστρατία

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Πρόεδρος Ζακόπουλος Χαρίλαος,

Μέλη : Ευστρατία Τσίτσκαρη, Ρούμογλου Αναστάσιος