Τον ορισμό των δύο καθύλην αρμόδιων Αντιδημάρχων στις δύο Επιτροπές του Δήμου Ξάνθης αποφάσισε ο Δήμαρχος Ξάνθης Χ. Δημαρχόπουλος.

Με δύο αποφάσεις που υπέγραψε, όπως και στην πρώτη θητεία των δύο Επιτροπών, ορίζει δύο Συμβούλους του ως Προέδρους. Στην Οικονομική Επιτροπή τοποθετείται εκ νέου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Κυριάκος Παπαδόπουλος ενώ στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τοποθετείται η Αλεξία Γκιρτζίκη.