Από τον Σύλλογο Τριτέκνων Ξάνθης “Άγιος Στυλιανός” ανακοινώθηκε ότι μέχρι και τις 2 Μαρτίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής για εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής επιτροπής και εκπροσώπων της ΟΠοΤτΕ.

Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στα γραφεία του συλλόγου (Λευκίππου 3) κατά τις τις ώρες λειτουργίας τους (Δευτέρα και Πέμπτη 18.30-20.30) και θα πρωτοκολλούνται. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, τα οποία θα συμπληρώνουν την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση στα γραφεία του συλλόγου, προσκομίζοντας και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.