Λίστα χειρουργείου καθιερώνεται σε κάθε Πανεπιστημιακό και Νοσοκομείο του ΕΣΥ, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Στόχος είναι η διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών και η διαφάνεια απεναντι στους πολίτες της χώρας για τους κοινωνικούς πόρους. 

Μία καινούρια πραγματικότητα  θα βιώσουν οι ασθενείς σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης με την εφαρμογή της λίστας χειρουργείου, αναφέρει η διοίκηση του Νοσοκομείου.  Βασικοί όροι για την κατάρτισή της αποτελούν η κατόπιν ιατρικής τεκμηρίωσης αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου και της δυνατότητας χρόνου αναμονής, με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, από ειδικευμένους ιατρούς των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, των Εξωτερικών Ιατρείων, των Νοσηλευτικών Τμημάτων και των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Με την κατάρτιση της λίστας ενημερώνεται πάραυτα ο ασθενής για την ημερομηνία επέμβασης. Από τη λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.

Για τη σειρά κατάταξής του στη λίστα χειρουργείου ο ασθενής θα ενημερώνεται από έναν αριθμό, που θα του δίνει το νοσοκομείο, θα είναι μοναδικός και δεν θα προέρχεται από τον ΑΜΚΑ, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Με αυτό τον τρόπο δεν θα είναι σε καμία περίπτωση δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας του ασθενή.

Από τη λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Ωστόσο και αυτές οι επεμβάσεις θα δημοσιοποιούνται κάθε 15 μέρες στον ιστότοπο κάθε νοσοκομείου.