Ο Δήμος Ξάνθης ξεκινά την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 τη λειτουργία του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» με στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού παρέχοντας διδακτική υποστήριξη μαθητών Λυκείου.

Το «Κοινωνικό Φροντιστήριο» απευθύνεται σε μαθητές των οποίων οι γονείς έχουν ήδη ενταχθεί στο Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) που υλοποιεί ο Δήμος Ξάνθης.

Στο φροντιστήριο διδάσκονται μαθήματα και των τριών τάξεων του Λυκείου, τα οποία πραγματοποιούνται στο σχολικό συγκρότημα του 2ου & 3ου Γυμνασίου Ξάνθης από καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τις απογευματινές ώρες.

O στόχος του σημαντικού αυτού κοινωνικού θεσμού είναι αφενός να στηριχθούν οι μαθητές με κάθε δυνατό εκπαιδευτικό τρόπο και αφετέρου να δοθεί ανάσα στις οικογένειές τους, που λόγω της κρίσης αδυνατούν να διαθέσουν επιπλέον χρήματα για δίδακτρα σε φροντιστήρια.