Ξεκινάει η κατάθεση αιτήσεων για το «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) στο Δήμο Ξάνθης την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017, οι οποίες θα υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι δικαιούχοι δημότες καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης (Πλατεία Διοικητηρίου), στα Δημοτικά Καταστήματα Ευμοίρου – Κιμμερίων – Σταυρούπολης, καθώς και στα ΚΕΠ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:    

  • ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι)
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ
  • Αριθμός Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος)
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Οικονομικά στοιχεία (Ε1, εκκαθαριστικό, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ)
  • Εφόσον διαθέτουν κάρτα ανεργίας, την κάρτα ανεργίας θεωρημένη

 

Επιπλέον οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα απευθείας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης  που χρησιμοποιούν για υποβολή φορολογικής δήλωσης (TAXIS NET) στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr.

Το πρόγραμμα ΚΕΑ, παράλληλα με την εισοδηματική ενίσχυση, δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους σε πρόσβαση και διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο εκάστοτε επιμέρους πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541350122 έως 127 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogram.gr.