Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για τους οφειλέτες της ΔΕΗ στην περιοχή, πόσους έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις, πόσοι είναι εκτός ρύθμισης και ποια είναι τα ποσά που οφείλουν οι καταναλωτές. 

Στην Ξάνθη οι οφειλέτες είναι 8.646 και οφείλουν συνολικά πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ. Μόλις 917 έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις και έχουν καταβάλει ποσά που ξεπερνούν τις 250.000 χιλιάδες ευρώ ενώ ποσό 1,274 εκατ. ευρώ παραμένει εκτός ρύθμισης και οφείλεται στη ΔΕΗ.

Εξάλλου σύμφωνα με νέα ρύθμιση που επίκειται, από την 1η Μαρτίου όσοι συνδρομητές έχουν χρέη μέχρι 500 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα με αίτησή τους, να υποβάλουν αίτηση για αναστολή πληρωμής επί ένα χρόνο.

Νομός Οφειλές συνολικές Οφειλές που διακανονίστηκαν Οφειλές εκτός ρύθμισης
Πλήθος Ποσό Πλήθος Ποσό Πλήθος Ποσό
Ξάνθη 8.646 1.545.846 917 271.306 7.729 1.274.540
Ροδόπη 9.907 1.695.422 707 206.475 9.200 1.488.917
Έβρος 11.968 2.020.360 1.003 298.464 10.965 1.721.895
Καβάλα 15.698 2.2552.262 1.048 310.377 14.650 2.241.884
Δράμα 7.614 2.285.932 936 265.647 6.678 1.020.285


Πηγή: Έθνος