Το Δασαρχείο Ξάνθης ανακοινώνει ότι στα μέσα Δεκεμβρίου του έτους 2016 στην περιοχή Αβδήρων, δύο  άγνωστα, στη Δασική Υπηρεσία, άτομα διενήργησαν έλεγχο σε Ξανθιώτη κυνηγό που θήρευε νόμιμα για πουλιά, προσποιούμενοι τα Δασικά όργανα και φέροντας ένας εξ αυτών στον αριστερό ώμο του τα διακριτικά  “ΔΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ”. 

Μετά από το περιστατικό το Δσαρχείο ενημερώνει ότι τα εντεταλμένα προς έλεγχο (άδεια θήρας, κυνηγετικό όπλο κ.λ.π.) Δασικά όργανα διενεργούν ελέγχους μόνο με την επίδειξη της Υπηρεσιακής τους ταυτότητας σε αυτόν που υπόκειται σε έλεγχο.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση, που γίνει αντιληπτή η παρουσία ατόμων να προβαίνουν σε ελέγχους χωρίς να φέρουν την ιδιότητα οργάνου της Δασικής Υπηρεσίας, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Δασαρχείο Ξάνθης στο τηλ : 2541026500).