Ξεκίνησαν την Τρίτη οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινάει την Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή. Η  υποβολή των αιτήσεων γίνεται – αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο – στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Η κατανομή των θέσεων, με την επισήμανση ότι ο Δήμος Ξάνθης ήδη υλοποιεί την απασχόληση σε δύο φάσεις, 504 ατόμων, στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας και ότι στην παρούσα πρόσκληση προβλέπεται επιπλέον 32 θέσεις για υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΛΟΤΟΜΟΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 10
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 18
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 11
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ’ + Ε’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 16
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 9
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Γ’ Ή Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 26
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ 3
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 5
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΣΥΝΟΛΟ 192