Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Σ. Ξάνθης καλεί τα μέλη του στην Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017, στις 6 μ.μ., στο Ξενοδοχείο «ΟΡΦΕΑΣ» της πόλης (Μιχαήλ Καραολή 40)

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1.      Εκλογή Προεδρείου της Συνέλευσης

2.      Απολογισμός Πεπραγμένων 2016

3.      Οικονομικός Απολογισμός 2016

4.      Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

5.      Συζήτηση – έγκριση απολογισμών – απαλλαγή του Δ.Σ.

6.      Προγραμματισμός – Προϋπολογισμός 2017

Πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα γίνει η κοπή της πίτας του 2017 και η απονομή τιμητικών διακρίσεων μελών του συλλόγου.