Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, Στάθης Γιαννακίδης, εισηγείται βουλευτική τροπολογία σύμφωνα με την οποία προτείνεται η συμμετοχή του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, σε αντικατάσταση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), προς ικανοποίηση του αιτήματος που είχε ακουστεί κατά την ακρόαση των φορέων από την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών: «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» και έγινε δεκτή από την Υφυπουργό Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Ο Βουλευτής Ξάνθης είναι ο εισηγητής του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο “Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις” που συζητείται και ψηφίζεται στην ολομέλεια της Βουλής.