Σκηνές απείρου κάλλους περιγράφονται σε επιστολή του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης προς τον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης, την οποία έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα Γνώμη της Αλεξανδρούπολης.

Η επιστολή προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας καθώς προκύπτει ότι δύο συμβολαιογράφοι συνελήφθησαν μετά από έγκληση οφειλετών-οπαδών του Σώρρα που απαιτούσαν με εξώδικό τους να μην διεξαχθούν δύο πλειστηριασμοί, ισχυριζόμενοι ότι τα χρέη τους είχαν εξοφληθεί από τα περιβόηταν 600 δις δολάρια που έχει διαθέσει ο διαβόητος Σώρρας στο Ελληνικό Δημόσιο !

«Πρόσφατα αναφέρθηκαν στο Σύλλογό μας οι εξής δύο περιπτώσεις παρακώλυσης διενέργειας πλειστηριασμών σε Ειρηνοδικειακές Περιφέρειες αρμοδιότητάς μας.

Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθήθηκε η ίδια μέθοδος από τους οφειλέτες: Αρχικά αποστέλλουν εξώδικο στον επί τον πλειστηριασμού υπάλληλο- συμβολαιογράφο, με το οποίο του ζητούν να μην προβεί στην διενέργεια τον πλειστηριασμού, δηλώνοντάς του ότι η οφειλή τους έχει εξοφληθεί από διάφορα περιουσιακά στοιχεία, ανερχόμενα σε 600 Δις USD και σε 2.300.000.000.000 ευρώ πού διέθεσε ο κ. Αρτέμης Σώρρας «για έργα κοινής ωφέλειας και υποδομών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, καθώς και για την ανακούφιση από τα κόκκινα δάνεια και τις οφειλές προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις Τράπεζες, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών».

Αρμόδιο ωστόσο να διατάξει την αναστολή εκτελέσεως είναι το Δικαστήριο,  στο οποίο ουδόλως προσφεύγουν οι εν λόγω οφειλέτες. Συνεπώς ο συμβολαιογράφος – επί του πλειστηριασμού υπάλλη­λος, οφείλει να διενεργήσει τον πλειστηριασμό, εκτός εάν ο επισπεύδων έχει προβεί σε ανάκληση της εντολής, άλλως διαπράττει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και είναι ποινικά, αστικά και πειθαρχικά υπόλογος. Ως εκ τούτον απόλυτα ορθά πράττοντας οι συνάδελφοι δεν προβαίνουν σε καμιά ενέργεια ματαίωσης ή αναστολής τον πλειστηριασμού με δική τους πρωτοβουλία.

Στη συνέχεια, πριν την ημέρα διενέργειας τον πλειστηριασμού οι οφειλέτες υποβάλλουν στον αρμόδιο Εισαγγελέα έγκληση κατά τον επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου για παράβαση καθήκοντος , δεδομένου ότι «πρόκειται να προβεί στην διενέργεια του πλειστηριασμού, καίτοι γνωρίζει  ότι η απαίτηση της επισπεύδουσας Τράπεζας έχει εξοφληθεί πλήρως (με τον τρόπο, που προαναφέρθηκε)». Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο ενήργησαν οι οφειλέτες και στις δύο περιπτώσεις, που μας αναφέρθηκαν.

Στην πρώτη εκ των περιπτώσεων, η συμβολαιογράφος Ελευθερούπολης κ. Αντωνία Σωτηργιαννίδου συνελήφθη στις 13-7-2016 και ήταν υπό κράτηση καθ’ όλη την διάρκεια του πλειστηριασμού, της επιτράπηκε ωστόσο από τα Αστυνομικά όργανα να τον διενεργήσει παρουσία τους. Κατά την διενέργεια του πλειστηριασμού εμφανίσθηκε στην αίθουσα ομάδα 30 έως 50 ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων μετά την υποβολή προσφοράς εκ μέρους της επισπεύδουσας Τράπεζας πλησίασαν στην έδρα, όπου εργαζόταν η επί του πλειστηριασμού υπάλληλος και της αφαίρεσαν βίαια τα έγγραφα τον πλειστηριασμού, καθώς και την επιταγή, που της είχε κατατεθεί για την προσφορά και τα έσκισαν, χωρίς οι δύο αστυνομικοί οι οποίοι ήταν παρόντες  να κατορθώσουν να παρέμβουν. Στη συνέχεια δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθεί η διαδικασία τον πλειστηριασμού και οδηγήθηκαν η συμβολαιογράφος και κάποιοι εκ των παρισταμένων στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου υποβλήθηκαν μηνύσεις.

Στην δεύτερη εκ των περιπτώσεων η Συμβολαιογράφος Διδυμοτείχου κ. Φωτεινή Σταμούλη συνελήφθη στις 15.50′ της 20-7-2016 και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Διδυμοτείχου, όπου και κρατήθηκε μέχρι τις 17.00′ της ιδίας ημέρας και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατό να διενεργήσει τον πλειστηριασμό, που της είχε ανατεθεί».

Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Εφετών Θράκης

Όπως αναφέρει το σχειτκό ρεπορτάζ μετά την αναφορά του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, η Εισαγγελία Εφετών αντέδρασε αποστέλλοντας σαφή εγκύκλιο προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Εφετειακής Περιφέρειας, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Βασική αποστολή των αστυνομικών οργάνων είναι η εντός του πλαισίου του Συντάγματος και της κειμένης νομοθεσίας τήρηση της δημόσιας τάξης και δεν επιτρέπεται να μετατρέπονται σε όργανα των επιδιώξεων κάθε καταγγέλλοντα, που επικαλείται, όχι συγκεκριμένες κείμενες διατάξεις, αλλά επιχειρήματα αντλούμενα στην καλλίτερη περίπτωση από την σφαίρα του (μη θεσπισμένου) φυσικού δικαίου και στη χειρότερη από τη σφαίρα της φαντασίας και της εικοτολογίας.

Στις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις τα αστυνομικά όργανα, αντί να λάβουν  οδηγίες για την τήρηση της τάξης από την συμβολαιογράφο, όχι μόνο δεν προστάτευσαν  την ακώλυτη διεξαγωγή των πλειστηριασμών, αλλά συνέλαβαν   τις συμβολαιογράφους! Υπό τις μη φυσιολογικές περιστάσεις αυτές, παρίσταται ανάγκη να διεξαχθεί για κά0ε μία από τις δυο περιπτώσεις, κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προς ενδελεχή  διερεύνηση των συμβάντων και εντοπισμό των τυχόν υπαιτίων επικεφαλής αστυνομικών οργάνων που αποφάσισαν να παραγγείλουν την σύλληψη».

Υλικό και φωτογραφίες από την Εφ. Γνώμη