Οι Δήμοι κατά τόπους θα αποφασίσουν για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων από την Πέμπτη, μετά την ύφεση που παρουσιάζει ο καιρός.

Η ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη αναφέρει:

Σε συνέχεια της υπ’αρ.10/10-1-2017 απόφασής μας περί διακοπής μαθημάτων στο σύνολο των σχολικών μονάδων της ΠΕ Ξάνθης λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, ενημερώνουμε ότι, δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες πλέον διαφοροποιούνται από δήμο σε δήμο, από αύριο Πέμπτη 12/1/2017 τη σχετική μέριμνα επί του θέματος θα έχει ο κατά περίπτωση αρμόδιος Δήμος, σύμφωνα με το αρθρ.94 του Ν.3852/2010.