Την κατανομή χιλίων πεντακοσίων ενός (1.501) συνολικά ατόμων σε ΟΤΑ α΄Βαθμού (Δήμους) και Νομικά Πρόσωπα αυτών, για το 2017, αποφάσισε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη. 

Η ολοκλήρωση διορισμού θα πραγματοποιηθεί μετά την 1-1-2017

Oι θέσεις στους ΟΤΑ της ΑΜΘ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ Δ.Τ. “ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ” ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ- ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ 4
ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΥ- ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΥ 5
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ” ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΤΕΣ 1
ΝΠΔΔ ΕΥΝΕΣΤΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 1
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 6
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ/ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ) 1
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

 

Όλη η απόφαση

Apofash_1501_Atoma_Dhmoi_2017 (1)