Στο μήνυμά του για την Πρωτοχρονιά προς τους πιστούς της  Μητρόπολης, ο Μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμων αναφέρει:

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Ἀρχή μιᾶς νέας χρονικῆς περιόδου τό νέο ἔτος 2017, ζοῦμε μιά ἀλλαγή τοῦ χρόνου. Πολλές φορές στήν καθημερινή μας ζωή ἀκούγεται αὐτό τό σύνθημα «ἀλλαγή».

Ὡς Χριστιανοί πιστεύουμε ὅτι πραγματική ἀλλαγή δέν γίνεται χωρίς τόν Χριστό. Ἐκεῖνος ἦρθε στόν κόσμο καί τόν ἄλλαξε, ἔφερε ἀλλαγή στό χθές, στό σήμερα, στό αὔριο.

Ἀλλαγή ὁ Χριστός. Ἀλλαγή γιά τόν ἑαυτό του, ἀφοῦ ἄλλαξε ὁ ἴδιος μορφή προκειμένου νά ἔρθει κοντά μας «Ὅς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων ἑαυτόν ἐκένωσε, μορφήν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος» γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στούς Φιλιππισίους.

Ἀλλαγή γιά μᾶς. Ἡ πρώτη ἀλλαγή μας ἔγινε μέ τήν δική μας πρωτοβουλία. Εἶναι ἡ πτώση, πρόκειται γιά κατιοῦσα ἀλλαγή. Ἡ δεύτερη ἀλλαγή ἔγινε μέ δική Του πρωτοβουλία. Εἶναι ἡ ἀνάπλαση καί ἀνάσταση τοῦ πεπτωκότος ἀνθρώπου, ἀπό τόν θάνατο στή ζωή.

Ἡ ἀλλαγή τοῦ χρόνου γιά τούς χριστιανούς δέν εἶναι συμβολική. Δέν ὑπάρχει κάποιος γερασμένος χρόνος, τό 2016 πού παραδίδει τή σκυτάλη τῆς ζωῆς στό νέο παλληκάρι τό 2017. Ἡ ἀλλαγή τοῦ χρόνου εἶναι πραγματική, ἀπό τή στιγμή πού ὁ ἄχρονος μπαίνει στό χρόνο μέ τήν σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, ἀπό ἐκείνη τή στιγμή ὁ ἄνθρωπος τοῦ χρόνου κατακτᾶ τήν αἰωνιότητα.

Ὁ χρόνος τρέχει σάν τό ποτάμι. Τό ποτάμι δέν σταματᾶ μέχρι νά καταλήξει στήν πλατειά θάλασσα. Ἐκεῖ χάνεται, παύει νά ὑπάρχει. Ἔτσι καί ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μας τρέχει μέχρι νά καταλήξει στήν ἀπέραντη θάλασσα πού λέγεται αἰωνιότητα.

Ὁ χρόνος τρέχει σάν τό ποτάμι. Μόνο πού τό ποτάμι δέν γυρίζει πίσω, ἐνώ ὁ ἄνθρωπος γυρίζει πίσω στό χρόνο, στό παρελθόν, στά παλιά. Ἐπιστρέφει πίσω μέ τήν μνήμη του, θυμᾶται. Τό ποτάμι δέν μπορεῖ νά γυρίσει πίσω καί νά διορθώσει τίς ὅσες ζημιές προκάλεσε ἡ ὁρμητικότητά του, ἐνῶ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά διορθώσει τά λάθη του μέ τήν μετάνοια.

Ἔτσι μετατρέπει τή μνήμη τοῦ Θεοῦ σέ λήθη.

Ὁ χρόνος τρέχει. Ἡ ζωή τρέχει, ὅλα παρέρχονται. Ὅλα εἶναι ρέοντα καί πρόσκαιρα. Ἕνας μένει, ὁ Αἰώνιος Χριστός καί μαζί του καί ἐκεῖνος πού ποιεῖ τό θέλημά Του.

Ὁ χρόνος εἶναι γεμάτος εὐκαιρίες. Συνήθως οἱ ἄνθρωποι ἐκμεταλλεύονται τίς ἐκπτώσεις στήν ἀγορά. Λησμονοῦμε ὅμως ὅτι κάθε δευτερόλεπτο τῆς ζωῆς μας μπορεῖ νά γίνει εὐκαιρία ἐκπτώσεων. Νά ἐκπέσουν, νά ἐξαφανιστοῦν οἱ ἁμαρτίες μας γιά νά μήν ἐκπέσουμε τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν ὁ κυνηγός κυνηγᾶ σέ τόπο πού σπανίζουν τά πουλιά, δικαιολογεῖται νά ἐπιστρέφει ἄπρακτος. Ἀλλά τό νά περνοῦν σμῆνος πουλιῶν καί νά γυρίζει ἄπρακτος, χωρίς θήραμα αὐτό εἶναι ἀδικαιολόγητο. Γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος ὁ ἱεράρχης τῆς καισάρειας τῆς Καπαδοκίας πού σήμερα ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη του «σμῆνος δευτερολέπτων» περνοῦν στήν ζωή μας.

Κάθε δευτερόλεπτο εἶναι καί μία εὐκαιρία νά θηρεύσουμε τή σωτηρία μας, νά κυνηγήσουμε καί νά κατακτήσουμε τήν αἰωνιότητα. «Ἐπιλαβοῦ τῆς αἰωνίου ζωῆς» πιάσε, καλά καί κράτα σφιχτά τήν αἰώνια ζωή, τήν ὁποία σέ κάλεσε ὁ Θεός νά κληρονομήσεις, γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στόν μαθητή του Τιμόθεο, τόν Ἐπίσκοπο Ἐφέσου.

Αὐτό ἄς κάνουμε καί ἐμεῖς ἀδελφοί.

Εὔχομαι τό νέο ἔτος νά εἶναι εἰρηνικό, δημιουργικό, σωτήριο μέ ὑγεία καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιά τόν λαό μας καί τόν κόσμο μας ὁλόκληρο. 

Καλή καί Εὐλογημένη Χρονιά.    

 

Διάπυρος πρός Κύριον εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ