Την αποτίμηση της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Δεκέμβρη για τα θέματα της Παλιάς Πόλης αποτιμά ο Σύλλογος για την προστασία και αναβίωση του παραδοσιακού οικισμού σε ανακοίνωσή του. Οι κάτοικοι βλέπουν θετικά την αναλυτική συζήτηση που έγινε καθώς και τη σύσταση μόνιμης επιτροπής για τα θέματα της Παλιάς Πόλης. 

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε Δημοτικό Συμβούλιο. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στα προβλήματα των κατοίκων της Παλιάς Πόλης. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου και αρκετοί κάτοικοι της περιοχής παραβρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά σε αυτήν τη συνάντηση.

Για πρώτη φορά συζητήθηκαν για πάνω από μία ώρα κάποια από τα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους του Παραδοσιακού Οικισμού (π.χ. όχληση, παραβατική συμπεριφορά). Οι δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις έδωσαν την εντύπωση ότι, επιτέλους, αντιλήφθηκαν την ουσία των προβλημάτων και τοποθετήθηκαν με σοβαρές προτάσεις. Ουσιαστική και καίρια υπήρξε η πρόταση, που τελικά ψηφίστηκε, για τη σύσταση μιας μόνιμης επιτροπής που θα ασχολείται με τα θέματα της Παλιάς Πόλης. Η επιτροπή αυτή θα πρέπει να λειτουργεί συνεχώς και αποτελεσματικά, ώστε να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας των κατοίκων με τη Δημοτική Αρχή.

Ο Σύλλογος, εκπροσωπώντας τους κατοίκους της Παλιάς Πόλης, αναμένει τις προτάσεις συνεργασίας από την πλευρά του Δήμου. Ταυτόχρονα, περιμένει την αυστηρή εφαρμογή της Κανονιστικής του Ιουνίου για τα τραπεζοκαθίσματα των καταστημάτων στην Παλιά Πόλη.

Είναι θετικό ότι η συζήτηση έφτασε και στις μουσικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Παλιά Πόλη, για τις οποίες επιτέλους επιβάλλεται να θεσπιστεί ένα πλαίσιο λειτουργίας, πράγμα το οποίο θα δίνει και τα σωστά μηνύματα διασκέδασης στους νέους της πόλης μας.

Ο Σύλλογος για την Προστασία και την Αναβίωση της Παλιάς Ξάνθης δεν θέλει να περιοριστεί μόνο σε ελεγκτικό ρόλο, αλλά έχει τη διάθεση να προτείνει βιώσιμες λύσεις και να είναι σε ανοιχτό, εποικοδομητικό διάλογο με τη Δημοτική Αρχή.