Στο Μήνυμά του προς τους πιστούς της Μητρόπολης, ο Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου, αναφέρει:

Πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό Τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

δελφοί μου ἀγαπητοί,

Χριστός γεννᾶται δοξάσατε, Χριστός ἐπί γῆς ὑψώθητε.

Ἀξιωνόμαστε ἀκόμα μία φορά στό διάβα τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας νά γιορτάζουμε τήν ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τά Χιστούγεννα, τή Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν ὅπως τήν ὀνομάζει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

            Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός Λόγος. Καί γράφει στό Εὐαγγέλιό του ὁ Εὐαγγελίστης Ἰωάννης ὁ Θεολόγος: «Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». Στό Εὐαγγελικό αὐτό χωρίο συνοψίζεται ὁ νέος κόσμος τῆς Καινῆς Διαθήκης, ὅλο τό ἔργο τῆς νέας δημιουργίας.

Τήν νύχτα τῶν Χριστουγέννων λειτούργησε ἕνας Σταθμός μέ παγκόσμια ἐμβέλεια ἀπό τή Βηθλεέμ καί μεταδόθηκε ὁ ὕμνος τῶν Ἀγγέλων «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς Εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία»

Καί ἐνώ οἱ Ἄγγελοι φέρνουν στόν κόσμο τίς μεγαλειώδεις αὐτές διακηρύξεις, τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀνθρωπότητος ἄν καί γιορτάζει Χριστούγεννα δέν μπορεῖ νά ἀντιληφθεῖ τό νόημα τοῦ ἀγγελικοῦ αὐτοῦ ὕμνου καί διερωτᾶται. Ἐάν ὄντως σήμερα δοξάζεται ὁ Θεός, πού μπορεῖ κανείς νά βρεῖ τήν ἐξαγγελθείσα εἰρήνη καί γιά ποιό λόγο ἡ σημερινή ἀνθρωπότητα πρέπει νά ζεῖ ἐν εὐδοκία.

Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων δέν δοξάζει τόν Θεό, οὔτε μέ τά ἔργα τους, οὔτε μέ τά χείλη τους. Ἀρκετοί μάλιστα ἀμφισβητοῦν καί αὐτή τήν ὕπαρξη καί τήν παρουσία Του στήν ζωή τους. Ὑπάρχουν βέβαια καί ἐκεῖνοι πού ἀποδίδουν στόν Θεό εὐθύνες γιά τά δυσάρεστα πού συμβαίνουν στόν κόσμο.

Ὅμως ἡ ἀπό ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο ἐνανθρώπιση τοῦ Θεοῦ Λόγου καί ὅσα ἐπακολούθησαν, ἡ Σταύρωση, ἡ Ἀνάσταση ἀναμορφώνουν τόν ἄνθρωπο στό ἀρχαῖο κάλλος, τοῦ χαρίζουν τήν αἰώνια ζωή καί τόν καθιστοῦν συγκληρονόμο τῆς αἰωνίου βασιλείας Του.

Ἡ ἀπορία ὅμως ἀφορᾶ καί τήν δεύτερη ἐξαγγελία τῶν Ἀγγέλων «καί ἐπί γῆς εἰρήνη». Ἡ ἐπί γῆς εἰρήνη, εἶναι βέβαια μιά ὑπόσχεση τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἐάν οἱ ἄνθρωποι ἀκολουθήσουν τόν δρόμο πού τό Νέο Παιδίον ὑποδεικνύει, θά φθάσουν στήν ἐσωτερική εἰρήνη καί στήν εἰρηνική συμβίωση.

Γράφει ὁ Προφήτης Ἠσαΐας ὁ ἀποκαλούμενος πέμπτος Εὐαγγελιστής, ὀκτακόσια χρόνια πρίν: «τά ξίφη τους θά σφυρηλατήσουν εἰς ἄλετρα καί τίς λόγχες τους σέ δρεπάνια» γιά νά θερίσουν τά δῶρα καί τίς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ.

Ὅμως πολλοί ἄνθρωποι συγκινοῦνται καί ἕλκονται ἀπό τά τύμπανα τοῦ πολέμου. Καί ζοῦμε στίς μέρες μας τό δράμα τοῦ πολέμου στή Μέση Ἀνατολή. Στήν κοιτίδα τοῦ χριστιανισμοῦ πού ἦταν ἡ Συρία, ζεῖ κανείς τήν καταστροφή, τόν ἀφανισμό τῶν ἀνθρώπων, τήν ὀρφάνια, τήν προσφυγιά.

Καί γράφει ὁ Μέγας Βασίλειος «ὡς πότε θά κυβερνᾶ τό χρῆμα, ἡ αἰτία τῶν πολέμων, γιά τούς ὁποίους κατασκευάζονται ὅπλα καί ἀκονίζονται ξίφη».

Ἡ πραγματικότητα ὅμως αὐτή δέν ἀναιρεῖ τήν ἀλήθεια τῆς ἀγγελικῆς ἐξαγγελίας. Ὁ Χριστός κομίζει τήν εἰρήνη καί ἐάν αὐτή δέν κυριαρχεῖ στόν κόσμο εὐθύνονται οἱ ἄνθρωποι πού δέν τήν ἀποδέχονται καί ὄχι ὁ Θεός πού τήν προσφέρει.

Ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ἀδελφοί, ἄς γίνουμε ἀναμεταδότες τῶν ἀγγελικῶν μηνυμάτων καί ἐξαγγελιῶν πρός τήν ἀνθρωπότητα. Ὁ μόνος δρόμος ἀπαλλαγῆς ἀπό τῶν πάσης φύσεως κρίσεων, πολεμικῶν, οἰκονομικῶν, πνευματικῶν εἶναι ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι «Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή».

Τά Χριστούγεννα δέν εἶναι ἕνα μακρινό παρελθόν. Εἶναι ἕνα παρόν καί ἕνα ἐλπιδοφόρο μέλλον. Γιατί καί σήμερα ὁ Χριστός ἔρχεται ἀνάμεσά μας. Θέλει ὅμως νά γεννηθεῖ μέσα στήν καρδιά μας. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται ἡ Γέννηση Του νά γίνει ἡ ἀναγέννηση μας, ἡ πηγή τῆς χαρᾶς, ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου.

 

Διάπυρος πρός τόν τεχθέντα Κύριον εὐχέτης

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ