Ένα μουλάρι, μάλλον αδέσποτο, έχουν εντοπίσει τα μέλη της ομάδας “στραβά και ανάποδα” στο δρόμο Κιμμερίων-Λευκόπετρας τις τελευταίες μέρες. 

Όπως σημειώνουν το μουλάρι έχει εμφανιστεί συχνά μέσα στο δρόμο και αποτελεί κίνδυνο για τους διερχόμενους οδηγούς, ζητώντας παρεμβάσεις από τους αρμόδιους ώστε να απομακρυνθεί ή να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του, αν υπάρχει.