Η έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  για το « 2017 έτος Τουρισμού για την ΠΑΜΘ », η συμμετοχή της Περιφέρειας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε., καθώς και η έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας και της Αναπτυξιακής Ροδόπης, ήταν ανάμεσα στις αποφάσεις που έλαβε η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου:

  • Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της ΠΑΜΘ έχει ως στόχο να αναπροσαρμόσει το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και να καταστήσει την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «τουριστικό προορισμό αριστείας». Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το Πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη μιας σειράς δράσεων όπως η δημιουργία ενός περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Τουριστικού Προορισμού, η επένδυση στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η συμμετοχή της Περιφέρειας σε τουριστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η διαφημιστική προβολή σε πόλεις-στόχους της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής, η ανάδειξη των Εθνικών Πάρκων και τον τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας καθώς και η στήριξη του Φεστιβάλ VIA EGNATIA.
  • Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε., αφενός θα αυξήσει τους οικονομικούς πόρους της εταιρείας, αφετέρου θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή στο κεφάλαιό της φορέων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Το γεγονός αυτό θα προσδώσει στην Αναπτυξιακή Ροδόπης μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης και θα επιτρέψει τη διεκδίκηση και υλοποίηση προγραμμάτων CLLD LEADER και στην ΠΕ Ξάνθης.
  • Η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Αναπτυξιακής Ροδόπης, διάρκειας 21 μηνών, αφορά στην ανάδειξη, λειτουργία, αξιοποίηση και συντήρηση του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής (Μεγάρου Μουσικής) έως τη σύσταση του Οργανισμού Λειτουργίας του, καθώς και τις διαδικασίες σύστασής του. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ, εκ των οποίων 50.000 ευρώ θα δοθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και 100.000 ευρώ από την Περιφέρεια.

    Η εισήγηση Αμοιρίδη

    Aπό τη σχετική εισήγηση του εντεταλμένου σύμβουλου τουρισμού Μιχάλη Αμοιρίδη ο απολογισμός της τουριστικής προβολής για το 2016

Ο προγραμματισμός για την τουριστική προβολή του 2017