Νέα επίθεση, αυτή τη φορά με αφορμή την ανακοίνωση του Δήμου για τα Κέντρα Κοινότητας – όπως είχε συμβεί και γαι το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας- εξαπολύει η Νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης.

Σε ανάρτησή στο xanthileft ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στον Δήμαρχο Ξάνθης θεωρόντας ότι με την ανακοίνωση που εξέδωσε οικειοποιείται τη δομή του Κέντρου Κοινότητας που νομοθέτησε η Κυβέρνηση και στην οποία εντάχθηκε ο Δήμος Ξάνθης

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Σε ανακοίνωση του Δήμου Ξάνθης για τη δημιουργία ενός νέου θεσμού «ΚΕΠ Κοινωνικής Αλληλεγγύης» πράγματι ηχεί πολύ ωραία στον κάθε πολίτη-δημότη που τη διαβάζει. Δείχνει την ευαισθησία του δήμου για θέματα αλληλεγγύης κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει.

Κοιτάζοντας προσεκτικότερα όμως διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για τα ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , δομές που θα αναλάβουν να πληροφορούν τους ενδιαφερόμενους σε κάθε δήμο για τα επιδόματα και τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνται και πως μπορούν να ωφεληθούν από τα διάφορα προγράμματα που εκπονούν τα υπουργεία.

Τα «Κέντρα Κοινότητας» είναι μια νέα διοικητική δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν.4368/2016, η οποία είναι δυνατό να συστήνεται και να λειτουργεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού.

Τα  Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «OneStopShοp», με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, τα οποία, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. θα ενισχύσουν τις ευρύτερες πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται.

Τέλος τα ανωτέρω Κέντρα, τα οποία εντάσσονται στο συνολικότερο στρατηγικό σχέδιο της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού για το συντονισμό των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, ενσωματώνουν τα Γραφεία Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, καθώς και τις λειτουργίες εξειδικευμένων κέντρων για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. Κέντρα Ρομά, Κέντρα Μεταναστών, κ.ά.).

Για άλλη μία φορά ο δήμαρχος,  προσπαθεί με το γνωστό του τρόπο, «κατόπιν ενεργειών μου», να προβάλλει την ανυπαρξία του.

Η ουσία είναι ότι ο Δήμος εντάχθηκε(;) ανάμεσα στους 70 δήμους πανελλαδικά, όπου θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Κοινότητας και σίγουρα θα βοηθήσουν ιδιαίτερα τους πολίτες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, χωρίς να «χρειάζονται» τους δημοτικούς παράγοντες, που πάντα είναι πρόθυμοι να «εξυπηρετήσουν».