Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης CLLD/LEADER ανά τοπική ομάδα δράσης. Στην τοπική ομάδα δράσης Ροδόπης και Ξάνθης, μέσω της Αναπτυξιακής Ροδόπης, κατανέμονται 7,55 εκατ. Ευρώ στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και 1,90 εκατ. Ευρώ στο πρόγραμμα Αλιείας, συνολικά 9,45 εκατ. ευρώ στον αρχικό προϋπολογισμό και βρίσκεται στην 8η θέση της πανελλαδικής κατάταξης και στην πρώτη από τις προτάσεις της ΑΜΘ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του xanthi2.gr, η κατανομή για τις τοπικές ομάδες δράσεις της περιοχής έχει ως εξής:

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ & ΑΛΙΕΊΑ (ΕΤΘΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 7.550.000 1.900.000 9.450.000
Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 7.050.000 2.150.000 9.200.000
Αναπτυξιακή Δράμας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 6.500.000 6.500.000
Δημοσυνεταιριστική ‘’Έβρος’’ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. 3.950.000 1.100.000 5.050.000
Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (Ε.Ε.Α.Β.Ε. Α.Ε.) 3.950.000 3.950.000
ΣΥΝΟΛΟ 34.150,00

 

Επίσης στην κατανομή πιστώσεων μονοταμειακής προσέγγισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας εγκρίνονται για την Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. επιπλέον 4,55 εκατ. Ευρώ.

Τα ποσά αφορούν στον αρχικό προϋπολογισμό καθώς στο Υπουργείο υπάρχουν αποθεματικά για περαιτέρω χρήση από τις εταιρίες που θα εξαντλήσουν τον προϋπολογισμό τους. Παράγοντες της περιοχής εκτιμούν θετική την κατάταξη της τοπικής ομάδας δράσης Ξάνθης-Ροδόπης και σημειώνουν ότι τα κριτήρια για την κατανομή και το ύψος της είναι η βαθμολογία των προτάσεων, ο πληθυσμός και η έκταση της περιοχής που αφορά η ομάδα δράσης και ο ρεαλιστικός προϋπολογισμός, που συναρτάται με την συμμετοχικότητα.

 Τι αναφέρει το Υπουργείο

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Υπουργική Απόφαση για την έγκριση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης CLLD/LEADER στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 καθώς και για την κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης για τα προγράμματα αυτά ανά Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Συνολικά, με την Υπουργική Απόφαση εγκρίνονται 31 πολυταμειακά τοπικά προγράμματα και 18 μονοταμειακά (16 από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 2 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας) και κατανέμονται 360,6 εκ. €.

Με την απόφαση αυτή ουσιαστικά ολοκληρώνεται η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των Τοπικών Προγραμμάτων που υποβλήθηκαν από τις κατά τόπο αναπτυξιακές εταιρίες – Ομάδες Τοπικής Δράσης, διαδικασία που για πρώτη φορά διεκπεραιώθηκε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, μόλις 3 μήνες από τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων και εντός έτους από την έγκριση του ΠΑΑ., αναφέρει το Υπουργίο.

Για πρώτη φορά στο νέο CLLD/LEADER δόθηκε έμφαση στη συμπληρωματικότητα και τις συνέργειες και υιοθετήθηκε η δυνατότητα της πολυταμειακότητας και της πολυτομεακότητας με αξιοποίηση και επιπλέον καθεστώτων ενίσχυσης για την ευνοϊκότερη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Επίσης, για πρώτη φορά εφαρμόζεται σε διευρυμένες περιοχές παρέμβασης με ενσωμάτωση των πρώην περιοχών ΟΠΑΑΧ, διασφαλίζοντας την εξ ολοκλήρου κάλυψη του αγροτικών περιοχών της χώρας.

Για το ΕΓΤΑΑ κατανέμονται στις Ομάδες Τοπικής Δράσης με την Υπουργική Απόφαση 290,1 εκ. € από τα 322 εκ. € της σχετικής πρόσκλησης, ενώ τα υπόλοιπα θα κατανεμηθούν σε δεύτερη φάση στη βάση της αποτελεσματικότητας υλοποίησης των τοπικών τους προγραμμάτων. Για το ΕΠΑΛΘ κατανέμονται 70,5 εκ. €, περισσότερα από τα 55 εκ. € που ενδεικτικά αναφέρονταν στη πρόσκληση, δεδομένου του ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε.

Η κατανομή των πιστώσεων έγινε στη λογική διασφάλισης της βιωσιμότητας των αναπτυξιακών εταιριών – ομάδων τοπικής δράσης για την απρόσκοπτη υλοποίηση των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης και στη βάση των προβλεπομένων από το οικείο θεσμικό πλαίσιο κριτηρίων που αφορούν στη βαθμολογία, το πληθυσμό και τη ρεαλιστικότητα των υποβληθέντων σχεδίων.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει:

«Με την απόφαση έγκρισης και κατανομής των πόρων στα τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα του νέου CLLD/LEADER δρομολογείται ουσιαστικά η δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης των επενδυτικών και λοιπών δράσεων, ιδιωτικών και δημοσίων, από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης σε όλη τη χώρα. Τα προγράμματα αυτά είμαι βέβαιος ότι θα κινητοποιήσουν δημιουργικά τις τοπικές κοινωνίες και τις παραγωγικές δυνάμεις των αγροτικών περιοχών της χώρας μας, και θα αποτελέσουν την κατάλληλη ώθηση για να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους οι δημιουργικοί άνθρωποι της ελληνικής υπαίθρου. Ειδικά στους νέους, θέλω να πω το εξής: Προχωρήστε, τολμήστε, αξιοποιείστε τις χρηματοδοτικές και αναπτυξιακές δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα Προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να είστε σίγουροι ότι οι ευκαιρίες στον αγροτικό τομέα και στην ελληνική ύπαιθρο είναι μεγαλύτερες από πολλούς άλλους τομείς.»